« پایان نامه مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایرانسمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی »

امامت و رهبری الهی – سیاسی خویش، زمان شناسی عمیق،رعایت اصل محوری تقیه و توجه و اهتمام به همه شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ی اسلامی آن روز، در موضع گیری های ایشان بود.

 

واژگان کلیدی:علویان، صادقین،شهید فخ، عباسیان، حسنیان، امویان و تقیه

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول : مقدمه

1-1-کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 4

1-1-2- هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-1-3-پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-4- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-5- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 6

1-1-6- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2 – تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-2-1- تقیه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-2-2- حسنیان …………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-2-3- فخ 1-2-4- عباسیان …………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-5- علویان ………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3- بررسی ونقد منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-1- منابع متقدّم(اصلی)………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-2- منابع متأخر(فرعی)………………………………………………………………………………………………….. 11

1-3-3-تحقیقات جدید…………………………………………………………………………………………………………… 13

 

فصل دوم: اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی در سال‌های 61– 183 هجری قمری

2-1- تحلیل روند کلی حوادث جامعه اسلامی پس از حادثه ی کربلا …………………………………… 19

2-2- بازخوانی سیره سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ائمه اطهار از مام سجاد تا شهادت امام موسی کاظم (علیهما السلام)(61 -183هـ.ق)………………………………………………………………………………………………………………………………………. پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار درباره وردپرس دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته… 205 به‌روزرسانی افزونه, 15 به‌روزرسانی پوسته تازه سلام مدیر 23 بیرون رفتن Shortcode any widget - insert widgets or widget areas into a page. This site is using do_widget shortcodes in the following: نوشته منتشرشده Shortcodes 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3430) 2018-03-11 [1] 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3433) 2018-03-11 خانه 2016-10-24 Help: More detailed instructions at the wordpress plugin installation and faq pages. Test your widget in a normal sidebar first. Go to widgets Drag the widgets you want to use to the shortcodes sidebar. Add a do_widget or do_widget_area shortcode to a page. Create a page with example do_widget shortcode To add a single widget to a page Add the shortcode to a page: or or To see a list of your widgets in their sidebars, add ?do_widget_debug to the url of page with the do_widget shortcode. More advanced options: Use title=false to hide a widget title. will hide the widget title To change the style, change the html: Use title=somehtmltag and wrap=somehtmltag to change the html used. This may change how your theme’s css affects the widget when it is in page. It all depends what what html selectors your theme uses. Use class=yourclassname to add a class - maybe to override your themes widget styling? Obviously you must have css that applies to that class. give the title a heading 3 html tag. will wrap the widget in an “aside” html tag. Valid title html tags are : h1 h2 h3 h4 h5 header strong em Valid html wrap tags are : div p aside section To add multiple instances of the same widget: To add a widget area - all widgets in the widget area: Create a page with do_widget_area shortcode Hoping to use theme styling. Create a page with do_widget_area shortcode without the widget_area class Hoping to avoid theme sidebar styling. Examples: [do_widget_area] or NB: Using something like the twenty-fourteen theme? you might end up with white text on a white background. Tweak the widget classes or the html of the wrap or title. If that fails, adjust your css. سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید.نگارش 5.2.3 28

2-3- اوضاع خلافت اموی و شیعیان،در سه دهه ی اول قرن دوم هجری(105-132هـ.ق) 35

عنوان                                                                                   صفحه

 

2-4- بررسی و تحلیل روابط درونی بنی هاشم ( عباسیان و علویان ) در مبارزه با امویان ……. 39

2-5- استفاده ابزاری بنی عباس از عترت پیامبر (ص) و مظلومیت آنان ……………………………….. 41

2-6- تیرگی روابط بنی عباس و علویان و آغاز اختلافات بین آنان…………………………………………. 44

 

فصل سوم : اوضاع فکری – مذهبی جامعه اسلامی در عصر صادقین (علیهماالسلام) (114 – 183 هجری قمری)

3-1- زمینه های ظهور و گسترش فرقه ها و احزاب سیاسی در دو قرن اول و دوم هجری … 50

3-1-1- امامیه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-1-2- خوارج ………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-1-3- مرجئه ………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-1-4- معتزله ………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-1-5- متصوفه …………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-1-6- کیسانیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 60

3-1-7- غلات ………………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-1-8- زنادقه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 62

3-1-9- زیدیه ………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-1-10- اسماعیلیه ……………………………………………………………………………………………………………… 65

3-2- چگونگی تعاملات ائمه اطهار (ع) با فرقه ها و احزاب سیاسی موجود ………………………….. 66

 

فصل چهارم : بررسی و تحلیل مهم ترین قیام های علویان، در نیمه دوم خلافت امویان

4-1- قیام زید بن علی ……………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-1-1- زمینه ها و علل قیام ……………………………………………………………………………………………….. 69

4-1-2- اهداف قیام……………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-1-3- بیعت با کوفیان…………………………………………………………………………………………………………. 72

4-1-4- چگونگی قیام و شهادت ………………………………………………………………………………………….. 73

4-1-5- بررسی و نقد قیام…………………………………………………………………………………………………….. 74

4-2-1- قیام یحیی بن زید ………………………………………………………………………………………………….. 75

4-2-2- زمینه ها و مقدمات قیام ………………………………………………………………………………………… 75

عنوان                                                                                   صفحه

 

4-2-3- اهداف قیام……………………………………………………………………………………………………………….. 76

4-2-4- فعالیت های یحیی در خراسان……………………………………………………………………………….. 76

4-2-5- پیکار نهایی در جوزجان ………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-6- بررسی و نقد قیام ……………………………………………………………………………………………………. 78

 

فصل پنجم : بررسی و تحلیل مهم ترین قیام های علویان در دوره نخست خلافت عباسیان

5-1- قیام محمد بن عبدالله ( نفس زکیه )……………………………………………………………………………….. 80

5-1-1- زمینه ها و مقدمات قیام………………………………………………………………………………………… 81

5-1-2- اهداف قیام……………………………………………………………………………………………………………….. 82

5-1-3- پیکار محمد با سپاه منصور …………………………………………………………………………………….. 83

5-1-4- بررسی و نقد قیام…………………………………………………………………………………………………….. 85

5-2- قیام ابراهیم بن عبدالله ( قتیل با خمری ) …………………………………………………………………….. 86

5-2-1- زمینه ها و مقدمات قیام………………………………………………………………………………………….. 87

5-2-2- اهداف قیام……………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-2-3- پیکار نهایی با سپاه منصور……………………………………………………………………………………….. 88

5-2-4- بررسی و نقد قیام…………………………………………………………………………………………………….. 89

5-3- قیام حسین بن علی (شهید فخ) ………………………………………………………………………………… 90

5-3-1- زمینه ها و مقدمات قیام ………………………………………………………………………………………… 91

5-3-2- اهداف قیام ………………………………………………………………………………………………………………. 91

5-3-3- چگونگی و سر انجام قیام ……………………………………………………………………………………….. 93

5-3-4- بررسی و نقد قیام…………………………………………………………………………………………………….. 94

5-4- قیام یحیی بن عبدا… ………………………………………………………………………………………………………… 95

5-4-1- زمینه ها و مقدمات قیام ………………………………………………………………………………………… 94

5-4-2- اهداف قیام……………………………………………………………………………………………………………….. 97

5-4-3- چگونگی و سر انجام قیام ……………………………………………………………………………………….. 97

5-4-4- بررسی و نقد قیام…………………………………………………………………………………………………….. 98

5-5- قیام ادریس بن عبدالله ………………………………………………………………………………………………… 99

5-5-1- ادریس از فخ تا مغرب …………………………………………………………………………………………….. 99

5-5-2- اهداف قیام……………………………………………………………………………………………………………….. 100

عنوان                                                                                   صفحه

 

5-5-3- مقابله هارون با ادریس ……………………………………………………………………………………………. 101

5-5-4- بررسی و نقد قیام…………………………………………………………………………………………………….. 102

5-6- ادامه قیام های علویان ………………………………………………………………………………………………………. 103

 

فصل ششم : بررسی وتحلیل مواضع ائمه صادقین ( علیهماالسلام ) در ارتباط با قیام های علویان

6-1- ماهیت قیام های سادات علوی  در عصر صادقین ( علیهماالسلام ) ……………………………… 105

6-2- نقش اوضاع سیاسی – اجتماعی جامعه در مواضع ائمه صادقین (علیهماالسلام) ………. 107

6-3- مواضع مثبت ائمه صادقین (ع)نسبت به قیام های علویان و شواهد تاریخی ………………. 114

6-4- قول و فعل ائمه در ارتباط با قیام های علویان ……………………………………………………………….. 118

6-5- نارضایتی خلفا از از ائمه صادقین (علیهماالسلام)…………………………………………………………….. 126

6-6- تقیه، محور سیاست ها و مواضع ائمه ( علیهماالسلام ) …………………………………………………. 128

6-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 132

 

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………….. 135

 

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………. 144

کلیات

 

در فاصله سال های (114-183 هـ .ق )، مصادف با سال های امامت امام جعفر صادق و امام موسی کاظم ( ع)، جامعه و امت اسلامی از نظر فکری- مذهبی عرصه ی تاخت و


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو