– این حقیقت که محیط کاری به طور فزاینده‌ای برای اکثر مردم به عنوان منبع اولیه همبستگی

 

می‌شود، دلیل این امر کاهش روابط با خانواده، همسایه ها، مراکز مذهبی و گروه‌های مدنی می‌باشد.

 

– دسترسی و کنجکاوی بیشتر نسبت به فلسفه‌ها، فرهنگ‌ها، و آیین‌های شرق آسیا مانند

 

بودیسم، کنفسیوسیسم، که مراقبه را تشویق ‌می‌کنند و بر ارزش‌هایی از قبیل وفاداری گروهی، جستجویمعنویت در هر اقدام و… تأکید دارند.

 

– افزایش جمعیت، مسن شدن جمعیت دنیا، احساس عدم اطمینان و نزدیکی بیشتر به مرگ، و در نتیجه تمایل به تعمق بیشتر درباره معنای زندگی.

 

– افزایش فشار رقابت جهانی که سبب شده است رهبران سازمانی درک کنند که خلاقیت کارکنان

 

باید پرورش یابد.

 

بسیاری از کارکنان به دنبال کار جذاب و معنا داری هستند که احساس هدف مند بودن و مفید بودن را القاء کند، همچنین باعث مراوده و ارتباط بیشتر با همکاران و درک شدن توسط دیگران گردد. با به کارگیری معنویت در کار، این دسته از نیاز های اعضای سازمان ارضاء می شود، از این رو به علاقه افراد نسبت به معنویت ‌در کار و جذابیت این موضوع روز به روز اضافه می شود. در تأیید این بحث، ففر(۲۰۰۳) با بیان اینکه افراد در محل کار خود به دنبال موارد زیر هستند اهداف انسانی را اینگونه خلاصه نموده است:

 

– کار جذابی که یادگیری، توسعه و پیشرفت را در پی داشته و تأمین کننده حس داشتن و تسلط می‌باشد.

 

– کار معنا داری که احساس هدف و مقصود را القاء می‌کند.

 

– احساس مرتبط بودن با همکاران و ارتباطات اجتماعی مثبت با آن ها

 

– توانایی داشتن یک زندگی تجمعی، به طوری که با طبیعت درونی و ذات کارمند و آرزویش برای زندگی کردن به عنوان یک انسان تضادی نداشته باشد(رگو وکنها،۲۰۰۸: ۵۶).

 

علاوه بر این ها به دلیل تفاوت های عمده­ با گذشته که نیاز ما را به معنویت تشدید می‌کند، قرن ۲۱ را قرن معنویت می خوانند:

 

– وسایلی که امروزه در اختیار بشر قرار گرفته است به هیچ وجه قابل قیاس با وسایل حقیر و کوچکی که در اختیار بشر قدیم بوده است، نیست. لازمه این سخن این است که اگر امروزه انسان قصد تخریب و آزار رساندن به همنوعان خود را داشته باشد، امکانات و وسایل این ضرر رساندن بیش از هر زمان دیگری میسر است و ناگفته پیدا‌ است که هر چه این وسایل و امکانات ضرر رساندن، بیشتر در اختیار انسان قرار گیرد، نیاز به نیروی مهار کننده انسان که از این امکانات سوء استفاده ننماید، بیشتر است. ما امروزه مسلح تر از گذشته هستیم و طبعاً به کنترل بیشتری نیاز داریم و این کنترل نمی تواند بیرونی باشد بلکه کنترلی درونی است تا بتوانیم از این امکانات گسترده بهتر استفاده نماییم.

 

– انسان امروز با وجودی که امکانات و وسایل بیشتری را در اختیار دارد، نارضایتی­اش بیشتر شده است. فروید در کتاب تمدن و نارضایتی آن، ‌به این مرز نزدیک شده که تمدن برای رضایت بیشتر ایجاد شده است ولی به صورت ناآگاهانه و ناخواسته ما را به سوی نارضایتی های بیشتر خواهدبرد.این نارضایتی را چگونه باید جبران کرد؟ این موضوع نشان می‌دهد که با وجود گسترش امکانات، انسان به نوعی دلزدگی رسیده است. ‌بنابرین‏، برای جبران این دلزدگی، انسان امروز، چاره ای جز عطف توجه به درون و یا عالم انفس و مؤلفه های امیدوار کننده را ندارد.

 

– در گذشته دین و مذهب، بسیاری از کارکرد هایی را که ما امروز بیشتر از گذشته به آن احتیاج داریم، برآورده می ساخت. امروزه دین و مذهب به عنوان دین و مذهب تاریخی، نهادینه و رسمی، کم کم سیطره و نفوذ خود را در اذهان مردم از دست داده است. عوامل مختلفی باعث شده که امروزه ادیان تاریخی کمتر از گذشته بر اذهان سیطره داشته باشند و یکی از این عوامل این است که، قوامادیان به تعبد است و امروزه عقلانیتمدرنتعبدگریزاست(ملکیان، همایش معنویت و هویت در قرن ۲۱، به نقل از موسوی،۱۳۸۷: ۵۳).

 

جذابیت معنویت ممکن است ناشی از چندین دلیل باشد:

 

۱٫ سازمان ها یک دستاورد بزرگ انسانی هستند و کار، فعالیت اصلی زندگی اکثر مردم است.

 

۲٫ وقتی که سازمان ها بهتر عمل می‌کنند، مدیران در بهبود شرایط کاری کارکنان شان، بهبود کیفیت زندگی مشتریان و بهبود جامعه به عنوان یک کل تواناتر می‌شوند. در مقابل، اگر آن ها به طور ضعیف مدیریت شوند و روی بقای مادی متمرکز شوند، نمی توانند به راحتی، لذت غنای معنوی و کار معنی دار را برای کارکنان تصدیق و تضمین کنند.

۳٫ افزایش معنویت محیط کار برای بهبود تعهد کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی تا زمانی که این کار در فضایی از احترام به شأن افراد انجام شود، هیچ مشکلی ندارد.

 

۴٫در بسیاری از سازمان‌های امروزی، افراد فقط دست ها و مغزهایشان را برای کار می آورند نه روحشان را، در نتیجه، این سازمان ها تمام قدرت خلاقیت و استعداد ذاتی کارکنانشان را مورد هدف قرار نمی دهند. در این صورت، کارکنان به عنوان شخصیت هایی با تمام ابعاد در شکوفایی خودشان موفق نمی شوند.

 

۵٫ اگر معنویت در محیط کار به طور نامناسب مدیریت شود، ممکن است ساختارهای سازمانی را، با ویژگی های معنوی که به عنوان فناوری جدید کنترل، یعنی شکل های جدید و پیچیده تری از تسلط در نظر گرفته می‌شوند، بیامیزد.

 

۶٫ معنویت محیط کاری، اگر به درستی تفسیر شود، و انجام کار معنادار در یک بافت اجتماعی، همراه با احساس لذت و ارضای شخصی نشان داده شود، می‌تواند مسائلی مثل صدمات به سلامتی فکری کارکنان، بندگی، احساس حقارت و تحقیر افراد، امور انسانی و تهدید های جدی به “روح انسانی” را که از نظر نویسندگان متعددی در بسیاری از سازمان های به قول معروف پیشرفته موجود می‌باشد، کم کرده یا برطرف نماید (رگو وکنها،۲۰۰۸: ۵۴).

 

مزایای معنویت در محیط کار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...