« هوش استراتژیک مدیران : پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره هوش استراتژیک مدیراندستگاههای خودپرداز : دانلود پایان نامه درباره دستگاههای خودپرداز »

۲-۳- جرم‌شناسی

۲-۳-۱-تعریف  جرم‌شناسی

اصطلاح جرم‌شناسی ترجمه تحت‌الفظی کلمه فرانسوی LA Criminologie  و ‌  Criminology انگلیسی‌ است. اولین بار این عنوان به وسیله ((توپینار)) فرانسوی درسال ۱۸۷۹به کار رفت و چند سال بعد نیز توسط((گاروفالو)) ایتالیایی تحت عنوان Criminology بکار برده شد. معنای لغوی کلمه جرم‌شناسی را باید در دو کلمه لاتین ویونانی “Crimen” به معنی “اتهام” و یا جرم و کلمه Logos “به معنای علم” جستجو نمود. بنابراین تعریف لغوی این علم بررسی و شناخت پدیده بزهکاری می‌باشد.(نجفی توانا،۳۰:۱۳۹۰)  

۲-۳-۲-اهداف جرم‌شناسی در حقوق ایران

جرم‌شناسی، دانش شناخت علل جرم، معالجه مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است. جرم‌شناس    می‌کوشد افرادی را که بر اثر تأثیرات عوامل مختلف فردی یا اجتماعی دست به ارتکاب بزه آلوده‌اند با استفاده از امکانات و راه‌های مختلف دوباره جامعه پذیر نموده و از او فردی سازگار با محیط بسازد.   الف-بررسی وشناخت انگیزه‌های جرم و شخصیت مجرم در جرم‌شناسی، اولین قدم بررسی عللی است که انسان را به طرف ارتکاب رفتار خلاف قانون سوق داده است. این مطالعه روی خود فرد و ویژگیهای جسمی و روانی او، تمایلات روحی، نیازهای مختلف وی و محیط زندگی، کار، گذشته و حال و عواملی که در محیط زیست او باعث ناسازگاری شده‌اند، صورت ‌می‎پذیرد. چرا که بدون یک بررسی همه جانبه و علمی عوامل درونی و برونی نمی‌توان علت اصلی بزهکاری را تشخیص داد.   ب-دگرگون نمودن قوانین در جهت اصلاح مجرم برای معالجه و مداوای مجرم، تنها شناخت علل بزهکاری وی کافی نیست، بلکه ضوابط و مقرراتی لازم است تا با کمک آن بتوان نسبت به رفع کمبودهای مادی و درمان روحی مجرم و اتخاذ تدابیر مناسب و هماهنگ با شرایط و روحیه شخص بزهکار اقدام نمود.   ج-پیشگیری از وقوع جرم اولین قدم در علم جرم‌شناسی، همچون علوم پزشکی در راه مبارزه با بیماری بزهکاری و ناسازگاری، شناخت انگیزه‌ها و دلائل ارتکاب جرم و تکوین پدیده بزهکاری است. بزهکاران قبل از ارتکاب عمل مجرمانه، انسان‌هایی هستند بهنجار و عادی ولی وجود شرایط غیرمناسب باعث می‌شود که افراد در ورطه هولناک بزهکاری و کج‌روی بیافتند و به طور عمده به صورت ناآگاهانه و اتفاقی سقوط نمایند. احتساب مخارج ناشی از اجرای کیفر و اقدامات تربیتی و هزینه‌های ناشی از جرایم به بزهکار، بزه دیده و جامعه رقم هنگفتی را به ما نشان می‌دهد که اگر مدیران یک کشور به درجه‌ای از تعالی فکری برسند که به جای صبرکردن و در کمین نشستن تا جرمی اتفاق بیافتد شود و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، همه وقت خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا صرف هزینه‌های فوق، نسبت به رفع کمبودها و نیازهای افراد جامعه همت گمارند، بی‌گمان خواهند توانست از رشد کمی و کیفی جرایم در جامعه جلوگیری نموده، و پدیده بزهکاری را مهار نمایند.(همان:۵۲)  

۲-۳-۳-عوامل ایجاد جرم

پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی، معلول عللی است که ریشه‌های آن در شخصیت روانی، ویژگیهای جسمی و یا در محیط زندگی افراد  باید جستجو گردد. اصولا محور اصلی جرم‌شناسی مطالعه و تحقیق درباره علل ایجاد جرم و چگونگی اثرگذاری آنها بر روی هنجارهای فرد و پدیده بزهکاری می‌باشد. شناخت عوامل و تعیین اثرات هر یک از آنها به جرم‌شناسی این امکان را می‌دهد که در راستای بهسازی جامعه، رهنمودهای مناسب و موثری در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و امحاء زمینه‌های جرم‌زا ارائه نماید. البته در جرم‌شناسی در رسیدن به این کمال مطلوب، نیازمند هم‌یاری و مدد ر‌سانی علوم دیگری  می‌باشد.(همان:۱۴۸)

۲-۳-۴-انواع جرائم

ازمهمترین انواع بزه و جرائمی که می‌تواند از پیامدهای منفی طلاق باشد شامل موارد زیراست -سرقت از جمله جرائم بسیار شایع سرقت می‌باشد، در مواقع جرائم می‌تواند به صورت (خرد و پیش پا افتاده) یا به اصطلاح عوام (دله و دزدی) است با ورود به باندهای سرقت، به دلیل آموزش فنون سرقت، جسارت یافتن در باند و در یافتن این نکته که سرقت اشیاء کم ارزش و یا مواد غذائی و سرقت اشیاء گران‌بهاتر، به مجازات به طور تقریبی یکسانی دارد، سرقت‌های آنان جنبه تخصصی‌تر، حرفه‌ای و  ماهرانه‌تر و شامل اشیاء با ارزش‌تر می‌شود.   - قاچاق موادمخدر قاچاق موادمخدر به دلیل سودآوربودن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این جرم توسط باندهای تبهکاری اداره و هدایت می‌شود. مجرمان حرفه‌ای بزرگ سال، برای فرار از مجازات مباشر و به دلیل خفیف‌تر بودن مجازات معاون –در صورتی که جرم آنان اثبات شود- و نیز به دلیل اینکه کودکان کمتر در معرض سوءظن و تفتیش مأموران پلیس هستند و همچنین به دلیل تشدید مجازات عاملان قاچاق موادمخدر، از کودکان خیابانی در پخش موادمخدر استفاده می‌کنند. -ولگردی ولگردی را بعضی از جرم‌شناسان، حالت خطرناک و وضعیت ماقبل بزهکاری تلقی می‌کنند، ولگرد کسی است که اول، وسیله معاش معلوم ندارد و دوم، از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی‌آید تکدی و ولگردی از جمله انحرافات بسیار شایع در میان کارتن خواب‌ها می‌باشد. -انحرافات جنسی این بزه به دلیل آنکه کودکان خیابانی، کارتن خواب‌ها، اغلب به صورت گروهی یا باندی شب‌ها در پارک یا خیابان جمع هستند این انحراف در بین برخی از آنان اجتناب ناپذیراست . -بزه دیدگی کودکان خیابانی، قربانی شرایط نامساعد خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند. بزه‌دیدگی این کودکان ابعاد بسیار وخیم و گسترده دارد از جمله جرائم و بزه‌های که برعلیه کودکان خیابانی انجام             می‌گیرد عبارتند از خشونت، توقیف‌های‌غیرقانونی، بهره‌کشی‌جنسی، وابستگی به مواد، قاچاق و پیوند غیرقانونی اعضاء می‌باشد.(محسنی،۱۴:۱۳۸۴)

۲-۴- عوامل جرم شناختی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی

طلاق، معلول عوامل متعدد و پیچیده حیاتی و روانی و اجتماعی است. در بنیان هر واقعه اجتماعی، آنقدر عوامل گوناگون وجود دارد که بر شمردن همه آنها اگر تقریباً غیر ممکن نباشد، قطعاً امری است بسیار دشوار، زیرا خیلی از عوامل به ملاحظاتی مکتوم و ناشناخته در زیر سرپوشهائی به عنوان اسرار باقی می‌ماند. تجارب جرم‌شناسی این نکته را آموخته است که هیچ‌گاه نمی‌توان به طور قاطع گفت که پدیده نابهنجار اجتماعی معینی نتیجه جزمی ریاضی اقتران و ترکیب یک یا چند عامل خاص لذا این امر مانع از آن نیست که بتوان به وجود بعضی از این عوامل که نقش موثری در تحقق پدیده اجتماعی معین دارند، پی‌برد و کیفیت و کمیت تأثیر هر یک از عوامل و ترکیبات مختلف آنها را مورد بررسی قرار داد. این استدلال کلی که مبنای تحقیق جرم‌شناسی است در مورد بررسی عوامل مؤثر در وقوع طلاق صادق است، زیرا طلاق هم مانند هر پدیده نامطلوب اجتماعی مولود چند عامل است. که بعضی از آن میان با ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی و محیطی و برخی دیگر به صور بنیادهای شخصی اعم از نارسائیهای بیولوژیک و یا کمبودهای روانی جلوه‌گرند. بطوری که می‌دانیم زناشوئی پیوند مقدس آسمانی است که از عوامل تأمین سعادت و حلاوت زندگی و یکی از قوی‌ترین عوامل بازدارنده جنائی محسوب می‌شود و از بروز بسیاری از انحرافات و جرائم جلوگیری می‌کند ولی متأسفانه نوع سست ازدواج‌ها بیشتر به جدائی می‌انجامد. بعضی از جوانان نمی‌دانند برای چه ازدواج می‌کنند و نمی‌دانند این پیوند مقدس و ادامه آن تا چه حد در سرنوشت اجتماعات انسانی، در پیشرفت و شکست ملتها، در آرامش روان و جان خودشان و حلاوت زندگانی و در روحیه و سعادت کودکان و فرزندانشان موثر است. آن بی‌خبران، آن هوسبازان، آنها که در رؤیا زندگی می‌کنند، واقعیت زندگی را لمس نکرده‌اند، همه چیز زندگی، مخصوصاً زندگی خانوادگی را به صورت مصنوعی و غیر واقعی و تخیلی می‌نگرند، ارزشهای اصیل در نظر آنها بی‌اهمیت است و یک سلسله رؤیاها در نظر آنها اصالت دارد، این دسته به خود و خانواده جامعه خویش خیانت می‌ورزند. علت این که در بین روستائیان طلاق به ندرت وقوع می‌یابد این است که، این طبقه در انتخاب همسر دقت و مطالعات کافی به عمل می‌آورند و دچار اشتباه نمی‌شوند و راه خطا نمی‌پویند. روستائی همسر خود را از میان دختران روستای کوچک خود که کودکی و نوجوانی خویش را با آنان گذرانده بر می‌گزیند. به نظر می‌رسد در میان کسانی که تحصیلات و تربیت عالی دارند به ندرت طلاق اتفاق بیافتد زیرا فرض ما بر این است که افراد تحصیل کرده، به سهولت بی‌سوادان تن به زناشویی نمی‌دهند،         مشکل پسندتر و سختگیرتر از آنان هستند، کمتر پای بند خرافات هستند، تعصب کمتری می‌ورزند، در سنین بالا با دقت و محافظه کاری و بررسی تمام جوانب امر دست به اقدام حیاتی می‌زنند، آزاد منش‌تر و با گذشت‌تر هستند، دامنه اختلافشان کمتر تا حد جدائی بالا می‌گیرد و کمتر می‌گذارند ستیزه جویی‌های داخلی‌شان آشکار شود، اغلب زناشویی‌ها در نتیجه اختلاف فکری زن و شوهر یا منجر به جدایی می‌شود و یا به صورت جهنم کشنده در می‌آید؛ این امر ناشی از حقیقتی است که اغلب ازدواج‌ها بی‌مطالعه و بی آنکه طرفین از خصوصیات اخلاقی و روحی همدیگر آگاه باشند انجام می‌پذیرد و در نتیجه سعادت زناشوئی حاصل نمی‌گردد… (کی نیا،۸۱۱:۱۳۸۸)

۲-۴-۱-عوامل زیستی

- عدم تناسب سنی

اختلاف شدید سنی میان زن و شوهر دو جنبه دارد: مرضی یا انحرافی و دیگری تحمیلی. پسر جوانی که هنوز به مادر خویش عشق می‌ورزد. در جستجوی همسری است که با مادرش همسال باشد و دختری که هنوز گرفتار عقده الکترا است در جستجوی مردی است که در سن و سال پدرش باشد. این گونه مردان و زنان کهنسال، صور باطلی در سر می‌پرورانند و چنین گمان می‌برند که اگر جسم جوانی را بر اثر فقر مادی توانستند خریداری نمایند بر روان آنان نیز حکومت خواهند داشت در صورتی که عواطف دختر یا پسر جوان را واقعاً با پول خریداری کرد و نیازهای عاطفی و جنسی به‌وسیله پول برآورده نمی‌شود.(همان:۸۱۶) زوجهای دانشجو معمولاً از نظرسنی با یکدیگر تناسب دارند و لیکن در موارد نادر اختلاف سنی بین دو زوج می‌تواند یکی از دلائل طلاق در ازدواج های دانشجویی باشد.  

-ازدواج زود رس یا کم سالی

ازدواج در سنین پایین تحت فشار شدید و فوق العاده تمایلات طبیعی صورت می‌گیرد و بی‌شباهت به ازدواج‌های عشقی نیست. در خانواده‌هایی که سن زن و شوهر کم است، طلاق بیشتر روی می‌دهد ولی بر طبق توجیه مؤلفان در زمینه جامعه‌شناسی، علت کثرت طلاق در بین زنان و شوهران جوان این است که ازدواج مجدد یا تجدید خانواده برای زنان و شوهران جوان چندان دشوار نیست. تقریباً دو ثلث طلاقها، بین زنان و شوهرانی روی می‌دهد که از زناشوئی آنان بیش از ده سال نمی‌گذرد. با اینکه سن ازدواج در ایران عملاً بالا رفته است، این سوال پیش می‌آید پس چه شد که تعداد طلاق افزایش یافته است؟ بالارفتن سن ازدواج در ایران نسبت به گذشته، معلول عوامل متعدد اقتصادی و دگرگونی اجتماعی و گرایش به تحصیلات عالیه و حصول تخصص و از جمله سخت‌گیری والدین و توقعات    بی جای آنان و رسوم اجتماعی است. ویل دورانت نیز درباره بالا رفتن سن ازدواج، پدران و مادران را مسئول می‌شناسد و می‌گوید: “باید این پدران و مادران را که در اشتباه هستند قانع کرد که آنان فرزندان خود را با اجبار به تأخیر در ازدواج به کارهای ناروا و انحرافات غیر اخلاقی سوق می‌دهند و راه عقل در جلوگیری از زناشویی فرزندانی که دارای ذهن صاف و پاک هستند نیست، بلکه در آن است که باید به پسران و دختران مال و جهازی داد که نقص اقتصادی آنان را جبران کند و جرأت آنان را در رو به رو شدن با مشکلات زیادتر سازد .” اما ازدیاد طلاق، ناشی از عدم دقت در انتخاب همسر و آشنایی سطحی پسر و دختر نسبت به روحیه یکدیگر و برخودار نبودن از شخصیت متعادل و موزون و عدم توافق اخلاقی و منطبق نبودن نیم‌رخ‌های روانی آن دو با یکدیگر است .(همان:۸۱۷) دانشجویانی که درترم‌های اول دانشجویی بدون داشتن تجربه و از روی احساسات و نداشتن شناخت کافی نسبت به یکدیگر تصمیم به ازدواج می‌گیرند ممکن است در زمان نه چندان دوری ازدواج آنها منجر به طلاق گردد. بیشتر دانشجویان در سنین جوانی به سر می‌برند و مبنای خیلی از ازدواج‌های دانشجویی، احساسات زودگذر آشنایی و شناخت محدود، بدون درک واقعیت‌های اصیل زندگی است و چون از روی شناخت و آگاهی درستی این ازدواج‌ها صورت نمی‌گیرد و در خانواده دچار کشمکش و هرج و مرج می‌شوند و هر یک از آنها حرف خود را می‌زند و بر سر بسیاری از مسائل جزئی زندگی با یکدیگر درگیر می‌شوند و به دلیل نداشتن تجربه و به علت غرور و خود برتربینی ناشی از تحصیل در مراکز دانشگاهی و عدم مشورت با پدران و مادران خود و حتی مراکز مشاوره خودسرانه عمل کرده و رهسپار دادگاه خانواده می‌شوند. چه خوب است سیاستگذاران جامعه، تمهیدات وتصمیماتی را اتخاذ کنند تا جوانان دانشجو در محیط دانشگاه و در دوران تحصیل خود از احادیث و روایات آموزه‌های دینی و اخلاقی ، درسهای زندگی به عنوان یک واحد درسی به آنها آموزش داده شود تا دیگر به خاطر مسائل جزئی و پیش پا افتاده       راهی دادگاه نشوند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

موضوعات: بدون موضوع
   چهارشنبه 18 دی 1398


فرم در حال بارگذاری ...

تیر 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
جستجو