« پایان نامه ارشد: تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنانپایان نامه رشته زبان انگلیسی: On Etymological Elaboration and its Potential Effect on the Iranian EFL Learner’s Knowledge of »

2-2-2 تاریخچه مراکز تجاری دنیا. 15

3-2-2 بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان. 16

3-2  بازار درشهر های ایران. 18

4-2 بررسی ابعاد مختلف بازار. 19

1-4-2 بررسی بازارهای سنتی ازدیدگاه اجتماعی واقتصادی. 19

2-4-2 بررسی بازار های جدید از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی   22

5-2 مشخصه یک مرکز خرید. 23

1-5-2 عناصر اصلی مراکز خرید چند منظوره :. 23

6-2 مراکز خرید و زندگی روزمره. 24

7-2 انواع فضاهای تجاری. 26

1-7-2انواع فضاهای تجاری بر اساس اقلیم. 26

2-7-2 بازارهای مناطق گرم و خشک. 27

2-1-7-2 بازارهای مناطق سرد و کوهستانی. 28

3-1-7-2 بازارهای مناطق گرم و مرطوب. 28

4-1-7-2  بازارهای مناطق مرطوب و پرباران. 29

3-7-2 انواع فضاهای تجاری بر اساس ریخت شناسی. 30

8-2 پیشنهادات کلی در جهت طراحی همگون با بافت شهری. 32

1–8-2 ادغام بنایی جدید با سیستم ساخته شده موجود. 33

2-8-2 مکان یابی وتعیین عملکرد صحیح مراکز تجاری. 35

3-8-2 طراحی مسیرهای ورودی       . 37

4-8-2 طراحی مراکز تجاری. 38

9-2 ضوابط شهرسازی. 40

1-9-2 موقعیت زمین  در طرح تفضیلی. 40

2-9-2 احکام حاصل از قوانین شهری. 41

تبصره :. 44

تراکم پایه :. 44

ضوابط و مقررات نمای شهری در طراحی بنا :. 46

توقفگاه پیاده رو :. 46

–  توقفگاه معلولین :. 47

3-9-2 اصول طراحی :. 48

*تعادل:. 48

*نظم :. 48

*هماهنگی :. 49

*تقارن :. 49

*وحدت و ترکیب :. 49

*وحدت و کثرت :. 49

*تضاد و دوگانگی :. 50

*تباین :. 50

*سلسله مراتب :. 50

*مقیاس نسبت و تناسب :. 51

*حریم :. 51

*ریتم :. 51

*هندسه و شبکه :. 52

*قلمرو :. 52

*شفافیت :. 52

*سبکی :. 52

*نور :. 53

فصل سوم:. 54

(مطالعات). 54

1-3 نمونه های تجاری داخلی. 55

1-1-3 مرکز خرید تیراژه. 55

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86/

موقعیت طرح. 56

طراحی و ساخت. 57

ایده طراحی. 58

طراحی. 59

فضای داخلی. 61

نمای مجموعه. 63

سازه. 63

2-1-3  بازار بین المللی پردیس 2 – کیش. 65

فرم مجموعه. 67

ایده ساماندهی فضاهای پروژه. 67

فضای شهری. 72

فضاهای خدماتی. 73

سازه. 74

تاسیسات برق و مکانیک. 74

3-1-3 مرکز خرید ( سیتی سنتر ) بندرعباس. 76

2-3  نمونه های تجاری  خارجی. 80

فصل چهارم :. 95

(برنامه ریزی فیزیکی و ارائه ی سرانه ها واستانداردها )   95

1-4 بررسی استاندارد ها. 96

1-1-4 بخش تجاری :. 96

فروشگاه های بزرگ و مغازه ها. 96

2-1-4 بخش خدمات :. 102

3-1-4 بخش اداری :. 106

4-1-4 پیوست استانداردها. 107

2-4 برنامه ریزی کالبدی. 114

فصل پنجم:. 118

(معرفی اقلیم و سایت). 118

3-5 ویژگیهای انسانی. 131

7-4-5) باد. 136

منابع و مآخذ. 138

ضمائم :. 143

( ارائه طرح نهایی ). 143

 


چکیده


موضوعات: بدون موضوع
   جمعه 5 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

اسفند 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
جستجو