« دانلود پایان نامه :بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهرپایان نامه ارشد : رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی »

 

Sommaire
Introduction……………………………………………………………p.10

Chapitre 1.  L’acquisition d’une langue étrangère chez les enfants…………………………………………………………………p. 19

 1.1. L’acquisition d’une langue ………………………………………p. 20

1.1.1. Caractéristiques  principales de l’acquisition…………………………….p. 21

1.1.2. L’acquisition d’une langue étrangère………………………………….p. 22

1.1.3.  Des freins à l’acquisition d’une langue étrangère……………………….p. 25

1.1.3.1. Le rôle de la langue maternelle dans l’acquisition d’une langue étrangère ……………………………………………………………………p. 26

1.1.3.2. Les phrases types …………………………………………..p. 27

1.1.3.3.  L’âge ……………………………………………………….p. 28

1.2. Les avantages d’un apprentissage précoce ……………………..p. 29

1.2.1. Développement de l’oreille et de l’appareil phonatoire……………p. 30

1.2.2. Développement de compétences linguistiques …………………….p. 31

1.2.2.1. Comparaison langue maternelle/ langue étrangère……………p. 31

1.2.2.2.  Prise de conscience linguistique…………………………….p. 32

1.2.3.  Développement de compétences cognitives……………………….p. 32

1.2.3.1. Ecoute  et concentration ……………………………………..p. 32

1.2.3.2. Mémorisation …………………………………………………p. 33

1.2.4. Socialisation et ouverture culturelle……………………………….p. 33

1.3. Position de la langue étrangère dans le cadre scolaire………….p. 34

1.3.1. Apprentissage  langue  maternelle  et  apprentissage  d’un second idiome: quels statuts?……………………………………………………………………….p. 34

1.3.2.  Qu’est -ce que c’est la communication dans l’apprentissage d’une langue étrangère? …………………………………………………………p. 36

1.3.3  Rôle de l’enseignant…………………………………………………p. 37

1.3.4. Place de la grammaire ……………………………………………..p. 38

1.3.5. Quelle progression mettre en place?……………………………….p. 40

1.3.6. Comment favoriser la prise de parole?………………………………………p. 41

1.3.6.1. Les activités ludiques………………………………………….p. 41

1.3.6.2.   Les jeux de communication…………………………………p. 42

1.3.6.3.  Jeux de devinettes……………………………………………p. 42

 

Chapitre 2. L’Approche communicative………………………….p. 44

2.1. Initiation à l’approche communicative ………………………………..p. 45

2.2. Les avantages de l’approche communicative …………………………p. 59

2.3. Les problèmes de l’approche communicative ……………………………p. 62

2.4. L’approche communicative – une entrée linguistique qui peut jouer un   rôle important ……………………………………………………………….p. 63

Chapitre 3. Les méthodes du FLE en Iran…………………………p. 65

3.1. Préface ………………………………………………………………p. 66 

3.2. La conversation : sa place dans les cours de FLE………………p. 70

3.3. Analyse de méthodes de FLE…………………………………………..p. 74

3.3.1. Techniques et utilité – Exemples de Campus1 et Taxi1……………….p. 74

3.3.2. Initiation avec les méthodes du FLE pour les enfants………….p. 80

3.4. Comment penser l’entrée dans les apprentissages en français langue de scolarisation pour les enfants d’origine étrangère?……….p. 84

3.4.1. Dans ce contexte, que peut-on attendre d’une approche orientée   FLS- پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار درباره وردپرس دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته… 205 به‌روزرسانی افزونه, 15 به‌روزرسانی پوسته تازه سلام مدیر 23 بیرون رفتن Shortcode any widget - insert widgets or widget areas into a page. This site is using do_widget shortcodes in the following: نوشته منتشرشده Shortcodes 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3430) 2018-03-11 [1] 2018-03-11 منبع پایان‌نامه ارشد b (3433) 2018-03-11 خانه 2016-10-24 Help: More detailed instructions at the wordpress plugin installation and faq pages. Test your widget in a normal sidebar first. Go to widgets Drag the widgets you want to use to the shortcodes sidebar. Add a do_widget or do_widget_area shortcode to a page. Create a page with example do_widget shortcode To add a single widget to a page Add the shortcode to a page: or or To see a list of your widgets in their sidebars, add ?do_widget_debug to the url of page with the do_widget shortcode. More advanced options: Use title=false to hide a widget title. will hide the widget title To change the style, change the html: Use title=somehtmltag and wrap=somehtmltag to change the html used. This may change how your theme’s css affects the widget when it is in page. It all depends what what html selectors your theme uses. Use class=yourclassname to add a class - maybe to override your themes widget styling? Obviously you must have css that applies to that class. give the title a heading 3 html tag. will wrap the widget in an “aside” html tag. Valid title html tags are : h1 h2 h3 h4 h5 header strong em Valid html wrap tags are : div p aside section To add multiple instances of the same widget: To add a widget area - all widgets in the widget area: Create a page with do_widget_area shortcode Hoping to use theme styling. Create a page with do_widget_area shortcode without the widget_area class Hoping to avoid theme sidebar styling. Examples: [do_widget_area] or NB: Using something like the twenty-fourteen theme? you might end up with white text on a white background. Tweak the widget classes or the html of the wrap or title. If that fails, adjust your css. سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید.نگارش 5.2.3 FLSCo?……………………………………………………………………………………p. 84

3.4.2. Deux mondes scolaires très distants……………………………..p. 86

3.4.3. Comprendre ce qui se passe à l’école……………………………p. 88

Conclusion……………………………………………………………p. 91

Bibliographie……………………………………………….p. 98

 

Introduction
 

L’acquisition d’une langue est un phénomène intéressant chez l’être humain. Nous sommes la seule espèce vivante sur Terre qui ait développé tout un système lexical pour communiquer.

Nous avons aussi développé plusieurs langues et il en existe beaucoup plus dans le monde entier. Certains d’entre nous peuvent en acquérir une, deux, trois, ou quatre en plus de leur langue maternelle, mais la plupart des gens apprennent les langues dans un cadre scolaire.

A travers leur famille, les chansons ou Internet, les jeunes élèves savent déjà que d’autres langues existent. Alors, ce n’est pas la peine de leur dire que l’apprentissage des langues étrangères est utile pour leur avenir ! Ils sont curieux sur les langues étrangères.  Pour eux, c’est quelque chose de magique.

Evidemment, tout le monde ne peut vivre dans un autre pays ou multiplier les vacances à l’étranger; alors, les échanges avec des élèves étrangers en utilisant un mot étranger par exemple, dire « sit down » pour faire asseoir son camarade, c’est très amusant pour un élève au cours élémentaire. Ils ont quelques notions, même si parfois il leur faut tout désapprendre parce que la prononciation n’est vraiment pas bonne.

L’apprentissage d’une langue étrangère (ou régionale) fait officiellement sa rentrée dans les programmes des écoles élémentaires. Dès le cycle des apprentissages fondamentaux, cet enseignement aura pour but la création des bases de l’apprentissage linguistique.

Il fixe les objectifs prioritaires   qui visent à faciliter la maîtrise du langage: l’enfant sera amené à comprendre et utiliser de façon pertinente des énoncés.

Plus tard,  cet enseignement vise l’acquisition de compétences permettant un usage efficace de la   langue   étrangère dans un nombre limité de situations de communication adaptées au jeune enfant: l’apprentissage est centré sur des activités de communication.

Progressivement aux méthodes traditionnelles calquées sur l’enseignement des langues mortes (c’est à dire axées sur la grammaire et la traduction), se sont substituées  les  méthodes  directes (enseignement  dans  la  langue  étrangère),  la priorité à l’oral était lancée !

Puis se sont mises en place les méthodes audio-orales et audio-visuelles. On  procède  à  une  écoute  des  énoncés  sans  l’aide  de  l’écrit,  en  faisant  porter l’attention  sur  une  bonne  prononciation,  on  amène  par  la  gestuelle,  le  mime,  les élèves à répéter et à assimiler.

Aujourd’hui,  de  nombreux  pédagogues  de  l’enseignement  d’une  langue vivante  préconisent    les  approches  communicatives  où  l’objectif  principal  est  de permettre aux élèves d’apprendre à communiquer dans la langue étudiée.

De nombreux linguistes s’accordent aujourd’hui à dire que l’apprentissage d’une langue étrangère se développe d’autant plus facilement que le contact avec cette langue est précoce.

En effet, comme le souligne Claude Hagège dans L’enfant aux deux langues1, jusqu’à l’âge de dix ans, les enfants ont l’oreille ouverte à tous les sons. Jusqu’à cet âge, l’enfant possède potentiellement un grand pouvoir d’intégration des sons et des phonèmes de toutes les langues.

Il faut être naïf ou ignorant pour ne voir dans une langue vivante qu’un outil de communication, comme le sont les langues artificielles. Au-delà des barrières sociales, et comme le démontrent d’innombrables travaux de neurophysiologistes et de psychologues, elle ne se réduit pas à un simple code pour l’échange d’informations, mais elle constitue le creuset même de l’identité de chacun. Comme a pu l’écrire Régis Debray, « elle n’est pas un instrument, mais un milieu de vie, le fil d’or d’une vitalité longue et singulière»2.

La didactique des langues est l’ensemble des méthodes, hypothèses et principes pédagogiques, qui permettent aux enseignants, formateurs, auteurs d’outils d’apprentissages – notamment de manuels et logiciels – d’optimiser les processus d’enseignement/apprentissage des langues étrangères.

Les méthodologies d’apprentissage sont des phénomènes relativement nouveaux dans le domaine de la didactique des langues. La méthodologie traditionnelle est apparue au début du XXe siècle, formant une base dans l’enseignement des langues secondes et étrangère.

Peu après, la méthodologie directe met de côté l’idéologie de la méthodologie traditionnelle pour plonger l’apprenant dans la langue cible. Par la suite, au début de la Deuxième Guerre mondiale, la méthodologie  audio-orale  remplace  peu  à  peu  la  méthodologie  directe  pour  faire  place  à l’apprentissage rapide d’une langue cible afin qu’ils puissent communiquer rapidement dans les autres  langues. Cela  dure  jusqu’aux  années 1970.

La  méthodologie structure-globule audiovisuelle prend sa place, une méthodologie qui ressemble beaucoup au style d’apprentissage dans  les 


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

مهر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
جستجو