فصل پنجم : غلبه بر فضا 61

مفهوم پیاژه از فضا 61
مفهوم فضا در تکامل نقاشی 76
هم سطح سازی یا شبه هم سطح سازی 83
شفاف سازی عمدی است یا خیر 88
فصل ششم : ما نقاش تصویری به دنیا نمی آئیم . چگونه به چنین نقاشی تبدیل می شویم ؟ 97

پاسخ لوکه : بر حسب اتفاق 99
به مدد طرح ها و مثال ها 100
آیا این تحولات در فرهنگ های دیگر متفاوت است ؟ 104
تضاد بین لوکه محقق و لوکۀ پدر 106
فصل هفتم : کودک همچون ما یک نقاش واقع گرا نیست  110

واقع گرایی عقلانی و واقع گرایی دیداری یا ذاتی و ظاهری 112
واقع گرایی لوکه و ابهامات آن 120
نقاشی واقع گرایانه و نقاشی نمادگرایانه 126
چگونه شما صفحۀ کامپیوتری که در مقابل تان قرار دارد یا خانه ای که از پنجره اتاق تان می بینید را ترسیم می کنید ؟   132
نقاشان حرفه ای و کودکانِ ” نقاش خارق العاده ”  134
  فصل هشتم : نقاشی به عنوان زبان تصویری  141

كلماتی برای گفتن و شکل های گرافیكی برای نقاشی کشیدن 143
كودك اشكال گرافیكی كه به وسیله آنها نقاشی می كشد را از كجا پیدا می كند؟146
دنیای واقعی و نقاشی :‌ دو دنیای مستقل   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 151
از كدام شباهت صحبت می كنیم؟ 155
زبان شفاهی و زبان تصویری 159
تصویر« گویا » و تصویر« نقاشی شده »162
 فصل نهم : جهان ها و متغیرهای فرهنگی در نقاشی كودك168

دنیای تصویری 168
روزنه ای به سوی فرهنگ تصویری 180
 منابع183
متن اصلی کتاب
مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...