سبز اندیشان کارون - مجله علمی و آموزشی


آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  جستجو “>

 

وین دایر دلایل دیگری را درباره اهمال کاری بیان ‌کرده‌است . به عقیده ی او ریشه ی اهمال کاری چیزی جز خود فریبی و فرار از قبول مسئولیت نیست . به عقیده ی او بازدهی که فرد از اهمال کاری به دست

 

می آورد در مسائل زیر نهفته است .

 

تعویق انداختن و اهمال کاری در هر امری به فرد این امکان را می‌دهد تا از فعالیت های ناخوشایند فرار کند . شاید از انجام دادن بعضی از کارها واهمه داشته باشد .

 

ازراه خود فریبی می‌تواند احساس آرامش کند و با دروغ گفتن به خود اقرار کند ‌به این واقعیت سرباز می زند که اکنون فعال نیست و این لحظه خاص را به بطالت می گذراند .

 

تا زمانی که به اهمال کاری خویش ادامه می دهید می توانید پیوسته همان گونه که هستید باقی بماند . ‌به این ترتیب لزوم تغییر کردن و قبول مخاطرات آن را از زندگی خود حذف می‌کند .

 

با انتظار بهتر شدن اوضاع می‌تواند بنشیند و دنیا را به خاطر اندوه خود سرزنش کند.

 

با دوری گزیدن از فعالیت هایی که مستلزم مخاطره است برای همیشه از احتمال شکست دوری می‌کند. ‌به این ترتیب هرگز ناگزیر نمی شود تا با تردیدهایی که نسبت به خود دارد رودرو مواجه شود .

 

ابراز همدردی دیگران و دلسوزی شخص خود را جلب می‌کند تا به خاطر احساس اضطرابی که ناشی از انجام ندادن کارهایی که می خواسته انجام دهد و نکرده ، همواره آسوده بماند .

 

با به تعویق انداختن کارها و آن وقت کم ترین زمان را برای انجام دادن آن ها تخصیص دادن ، می‌تواند عملکرد ناقص یا بد خود را به حساب کمی وقت بگذارد .

 

با به تعویق انداختن کارها ممکن است بتواند شخصی دیگریرا برای انجام آن بیابید . ‌به این ترتیب تعلل ورزیدن یه صورت وسیله ای برای استفاده از دیگران در می‌آید . ( دایر به نقل از شهنی ییلاق ،۱۳۸۵ )

 

نظریه رفتار منطقی – هیجانی می‌تواند به خود مدیریتی افراد تعللی کمک کند . این کمک معمولا” از طریق بررسی شیوه ،چگونگی و چرایی تفکر صورت می پذیرد .

 

روش منطقی – هیجانی ( REBT ) رویکردی چند وجهی را معرفی می‌کند که افکار ، رفتار و احساسات را وابسته به یکدیگر می‌داند و هنگامی که تلاش برای تغییر آن ها صورت می پذیرد ، هر سه وجه ( شناختی ، هیجانی ، رفتاری ) دخالت دارند . به عنوان مثال در شیوه ی شناختی ، مورد بحث قرار دادن در شیوه ی هیجانی ، تصویر سازی ذهنی و خود پذیری غیر شرطی ، در شیوه های رفتاری تمرین خطرپذیری مورد استفاده قرار می گیرند . و براین باورند که اغلب دانش آموزان هنگام تعلل نسبت به خود خشمگین هستند .

 

برای توصیف دقیق این نظریه ، توضیح ترکیب ABC ضرورت دارد. منظور از ( A ) موقعیتی است که فرد با آن روبرو می شود. منظور از ( B ) تفکری است که فرد در رابطه با آن موقعیت داردو منظور از (C ) احساساتی است که فرد در آن موقعیت تجربه می کند .

 

از نظر الیس ، موقعیت ها به تنهایی تعیین کننده احساس افراد نیستند . بلکه باورها ، افکار و تفسیری که افراد از موقعیت دارند . دربرانگیختن احساس مثبت و منفی و به دنبال آن نحوه ی عملکرد افراد تأثیر دارند . در صورت کاهش باورهای غیر منطقی ، هیجان ورفتار فرد نیز به تبع آن کاهش می‌یابد .

 

در این روش درمانی ، ابتدا مراجعین با ویژگی های نظریه آشنا می‌شوند و در پایان از آن هاخواسته می شود در مواردی از زندگی تعللی خود را به صورت, A, B , C در نظر بگیرند و آن را به صورت چرخه کاملABCDE مورد بررسی قرار دهند . منظور از D شیوه ی مورد بحث ‌در مورد باورهای غیر منطقی و منظور از E ، شکل دهی و تجدید سازمان باورهای غیر منطقی خود را به چالش بکشد به عنوان مثال « چه دلیلی دارد که آن چه را کسل کننده هست نتوانم انجام دهم » و یا « امکان ندارد که همه ی وقایع آن طوری رخ دهد که من انتظار دارم »

 

پس از انجام یک تحلیل کامل ABCDE از یک واقعه از مراجعین خواسته می شود که این شیوه را ‌در مورد وقایع زندگی در خانه به کار ببرند و جلسه ی بعد در گروه درمانی آن را بیان نمایند . در گروه درمانی طرح ABCDE به طور کامل تحلیل خواهد شد ، به صورتی که مراجعین به باورهای غیر منطقی خویش پی برده ، و به تدریج باورهای جدید در آن جایگزین گردد. در طی جلسه های درمان شرکت کنندگان چندین بار سبک های غیر منطقی خود را در چارچوب ABCDE می آزمایند . با زخورد می گیرند. ( اسن[۱۰۱] هیول [۱۰۲]، اسبارد[۱۰۳] ، ۲۰۰۴ ،به نقل از شهنی ییلاق ، ۱۳۸۵ )

 

رویکردهای شناختی

 

هر چند زیر بنای نظری و فلسفی درمان شناختی بِک و درمان منطقی – هیجانی الیس به هم نزدیک هستند و نقاط مشترک هر دو نظریه بیش از تفاوت های موجود بین آن هاست و می توان گفت شیوه درمانی الیس چارچوب فلسفی کامل تری از شناخت درمانی بِک دارد . اما رفتار درمانی شناختی ، راهنمایی های عملی روشنی را در اختیار درمانگران قرار می‌دهد . در این رویکرد خطاهای شناختی و شناخت های ناسازگارانه عامل اصلی رفتارهای تعلی به شمار می‌روند . کنترل ناپذیری و خطر مهم از مهم ترین متغییرهای پیش‌بینی برای اهمال کاری رفتاری به شمار می رود .

 

افراد دارای اهمال کاری بالا از نبود احساسات کنترل شخصی ، نداشتن احساس توانایی ادراک شده و خودکارآمدی پایین رنج می‌برند . به بیان دیگر ، باورهای مرتبط با کنترل ناپذیری و خطر می‌توانند به کاهش بیشتر احساس کنترل شخصیتی بیانجامد و به دنبال آن افزایش اضطراب فرد برای انجام تکلیف و تعلل بیشتر او در آغاز و پیگیری انجام تکلیف را در پی داشته باشد .

 

ویژگی دیگر تفکر این افراد ، ترس از شکست و بدبینی درباره ی آینده ، بویژه درباره ی توانایی‌های خود در به دست آوردن نتایج خوشایند است . عد م اطمینان شناختی دیگر از خصوصیات شناختی این افراد است ، و مربوط به باورهای فراشناختی در زمینه ی بی کفایتی شناختی آن ها می‌باشد . چنین باورهایی تا اندازه ای در نتیجه ی شکست های پیشین در پیدا کردن راه حل برای مسایل پیش روی آن هاست . برای نمونه این این باورفرد که به «حافظه ام اعتماد ندارم » به بیان دیگر باورهای فرد در زمینه ی عدم اطمینان شناختی می‌تواند اهمال کاری رفتاری را به خوبی پیش‌بینی کند .

 

افرادی که باورهایی منفی درباره ی کفایت شخصی خود دارند ، ‌در مورد توانایی‌های خود در آغاز یا تکمیل تکلیف تردید دارند و این موضوع افزایش اثرات منفی انگیزشی برای آغاز و تداوم تکلیف را در پی دارد . که در نهایت و خود تردیدی از ویژگی های افراد دارای اهمال کاری است . احتمال شکست را در آن ها افزایش می‌دهد . احساس گناه ، افسردگی ، و تعلل ورزی رفتاری را به گونه ای منفی و معنی داری پیش‌بینی می کند . به بیان دیگر هر چه خودآگاهی شناختی افراد کم تر باشد . اهمال کاری در رفتار بیشتر دیده می شود .در واقع هر چه آگاهـی های فرد از اندیشه ها ، باورها و فـــرآیندهای فکری خود بیشتر باشد . بهتر و زودتر می‌تواند موقعیت های گوناگون را تحلیل کند و رفتار مناسبی را در پیش گیرد و کمتر احتمال دارد که در تصمیم گیری های خود اهمال کاری نشان دهد . ( حسینی و خیر،۱۳۸۶ )

 

نظریه ی درمان شناختی ‌بر اساس فرضیات زیر بنا شده است :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-12] [ 11:44:00 ق.ظ ]
“>

 

   • شناخت بخش مقالات داغ و پراستناد

 

  • شناخت بخش رتبه بندی دانشگاه‌ها

 

  • عدم آگاهی از معیارهای رتبه بندی دانشگاه‌ها

 

  • مناسب بودن استفاده از زبان فارسی

 

  • عدم آگاهی از تأثیر گذاری علمیدر سطح ملی و جهانی به خاطر استفاده از زبان فارسی

 

  • مناسب بودن پایگاه نسبت به زمان موجود

 

  • عدم اطمینان به اطلاعات پایگاه به دلیل ناقص بودن

 

  • حضور داده های نادرست در پایگاه

 

  • کمبود امکانات پایگاه

 

  • نداشتن جایگاه مناسب پایگاه در ایران و جهان اسلام

 

  • عدم همکاری کشورهای دیگر با پایگاه

 

  • عدم همکاری مجلات، اساتید و دانشگاه‌ها با پایگاه

 

  • حضور شاخص‌های مناسب ‌بین المللی در پایگاه

 

  • اجرای نامناسب شاخص‌ها در پایگاه

 

  • عدم وجود اطلاعات قدیمی در پایگاه

 

  • محدود بودن پایگاه به ایران

 

  • عدم حضور همه مجلات در پایگاه

 

  • کامل نبودن اطلاعات استنادی درپایگاه

 

  • حمایت از پایگاه از طریق بیان نقاط قوت و ضعف

 

 • حمایت از پایگاه از طریق همکاری نویسندگان و مجلات با آن

بعد سال بعد هم ضریب تأثیر نمی‌گیرند و عددی که اعلام می‌شود به دور از واقعیت است.

 

– این پایگاه پایگاه نوپایی است نیاز به همکاری دارد خیلی از دانشگاه‌ها و مجلات با اون همکاری نمی‌کنند مجلات را به موقع ارسال نمی‌کنند به موقع منتشر نمی‌کنند همه این ها باعث می‌شود که ضریب تأثیری که می‌دهند مناسب نباشد و اکثر مجلات ضریب تأثیر صفر یا چند هزارم دارند.

 

این که واقعا این عددها عدد واقعی است باید به آن شک کرد.

 

– بخش نمایه استنادی علوم رو بر اساس امکاناتی که درآی اس آی است درست کرده‌اند اینکه چقدر موفق شدند به مرور زمان مشخص می‌شه.

 

– فعلا در شرایط فعلی خوب نیست اطلاعاتی که توش هست مناسب نیست خطا داره ممکن است یک مقاله چهار تا نویسنده داشته باشد ولی فقط دوتاش وارد شد و بر اساس نویسنده سرچ می‌کنید نمی‌آورد من خودم این رو چک کردم.

 

– بخش طلایه داران علم بله استفاده کردم کسانی که بیشترین مقالات را نوشتن و بیشترین استنادها را گرفتن را نشان می‌دهد.

 

– مقالات داغ و پر استناد بله از آن استفاده کردم مقالاتی است که بیشترین استناد را دریک مقطع زمانی خاص در اون حوزه گرفتن ولی معایبی هم دارد.

 

– بخش رتبه بندی دانشگاه‌ها را بله این بخش را دیدم ولی نرفتم ببینم بر اساس چه معیاری انجام می‌دهد این رتبه بندی را معیارهایش را نمی‌دانم.

 

– نقاط قوت آن این است که زبان ما فارسی است اکثر مقالاتی هم که منتشر می‌کنیم فارسی زبان است.

 

– ‌بنابرین‏ مشخص نیست که مادر سطح جهانی و ملی چقدر در توزیع علم تأثیر گذاشته‌ایم.

 

– با محدودیت زمانی که بوده این پایگاه پایگاه مناسبی است درکنار پایگاه‌های بین‌المللی دیگر مشخص می‌کنه که وضعیت سیاست گذاری‌های کلاً چگونه است و کمک می‌کند.

 

– نقاط ضعف هدف آن درست است اما اینکه چقدر بشه به اطلاعات آن استناد کرد و بر اساس اطلاعات این پایگاه تصمیم گرفت کمیباید احتیاط کرد چون اطلاعاتی که اونجا است کامل نیست نمیشه کاملاً بگیم اطلاعات قطعی است و بر اساس اون تصمیم گرفت دلیلشم برمی‌گرده به زیرساخت‌ها و برنامه نویسی‌هایی که شده.

 

– داده های موجود در پایگاه درست نیست مثلاً دانشگاهی را قطب کشاورزی اعلام کرده که اصلاً کشاورزی نداره پس نمی‌شه بهش اکتفا کرد البته دکتر مهراد بر اساس داده هایی که دادن رتبه رو معرفی می‌کنند در واقع داده های اشتباه می‌دهن به پایگاه.

 

– امکاناتی که گذاشتن بعضی کاربران نیازهای خاص دارند که پایگاه نمی‌تونه جواب بده همه این عواملی هستند که می‌شه به مرور زمان مشکل را حل کرد.

 

– معیارهای به کار رفته در آی اس سی بین‌المللی است و پذیرفته جهانی است وقتی در یک پایگاه بر اساس یک سری معیارها اجرا می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– اگر از نظر ساختاری بخواهید حساب کنید پایگاه آی اس سی را می‌شناسم بله من با همه آنهایی که آنجا هستند دوست هستم و می‌دانم چکار می‌کنند.

 

از نظر محتوایی هم شناخت کلی دارم.

 

– تا حدودی می‌دانم که بخش‌های این پایگاه چی هستند و چکار می‌کنند و از آن ها استفاده می‌کنم.

 

– مخصوصاً درس‌هام که مربوط ‌به این پایگاه می‌شود همه بخش‌هاش رو به بچه ها معرفی می‌کنم بله تک تک بخش‌هاشو اگه جدید نباشه می‌شناسم.

 

– یک مدت این پایگاه همسایه ما بود من دانشگاه شیراز بودم و اون هم یک طبقه با ما فاصله داشت و از این طریق می‌شناسمش.

 

– من برای برخی مقالات که لازم دارم از این پایگاه می‌گیرم.

 

– یا برای درسی که به دانشجو می‌دهم این پایگاه را معرفی می‌کنم.

 

– ضریب تأثیر در کل خوب است ولی با توجه به امکانات این مرکز خیلی ناقص است.

 

– ضریب تأثیری که به نشریات می‌دهند و اعلام می‌کنند با آنچه واقعیت دارد خیلی فاصله دارد.

 

– دلیلش هم مشخصه چون یک خیلی از استفاده هایی که از این نشریات می‌شود در این پایگاه وارد نمی‌شود بیشتر نشریات خاص در این پایگاه تحلیل استنادی می‌شود.

 

– دوم مجلات فارسی که عمده ترین استناد دهنده‌ها به مجلات آی اس سی هستند به موقع منتشر نمی‌شوند که نمایه شوند می‌روند برای سال بعد سال بعد هم ضریب تأثیر نمی‌گیرند و عددی که اعلام می‌شود به دور از واقعیت است.

 

– این پایگاه پایگاه نوپایی است نیاز به همکاری دارد خیلی از دانشگاه‌ها و مجلات با اون همکاری نمی‌کنند مجلات را به موقع ارسال نمی‌کنند به موقع منتشر نمی‌کنند همه این ها باعث می‌شود که ضریب تأثیری که می‌دهند مناسب نباشد و اکثر مجلات ضریب تأثیر صفر یا چند هزارم دارند.

 

این که واقعا این عددها عدد واقعی است باید به آن شک کرد.

 

– بخش نمایه استنادی علوم رو بر اساس امکاناتی که درآی اس آی است درست کرده‌اند اینکه چقدر موفق شدند به مرور زمان مشخص می‌شه.

 

– فعلا در شرایط فعلی خوب نیست اطلاعاتی که توش هست مناسب نیست خطا داره ممکن است یک مقاله چهار تا نویسنده داشته باشد ولی فقط دوتاش وارد شد و بر اساس نویسنده سرچ می‌کنید نمی‌آورد من خودم این رو چک کردم.

 

– بخش طلایه داران علم بله استفاده کردم کسانی که بیشترین مقالات را نوشتن و بیشترین استنادها را گرفتن را نشان می‌دهد.

 

– مقالات داغ و پر استناد بله از آن استفاده کردم مقالاتی است که بیشترین استناد را دریک مقطع زمانی خاص در اون حوزه گرفتن ولی معایبی هم دارد.

 

– بخش رتبه بندی دانشگاه‌ها را بله این بخش را دیدم ولی نرفتم ببینم بر اساس چه معیاری انجام می‌دهد این رتبه بندی را معیارهایش را نمی‌دانم.

 

– نقاط قوت آن این است که زبان ما فارسی است اکثر مقالاتی هم که منتشر می‌کنیم فارسی زبان است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ق.ظ ]
 

در پژوهشی که بلاستین و فیلیپ[۱۶۷] (۱۹۹۰) انجام دادند دریافتند که مدیرانی که به هویت ثابتی دست یافتند از سبک تصمیم‏ گیری عقلانی، مدیرانی با هویت گرایش به مراقبت از سبک تصمیم‏ گیری وابستگی و مدیران با اعتماد به نفس بالا که از نظر هویتی به کسی وابسته نیستند از سبک تصمیم‏ گیری شهودی استفاده می‌کنند.

 

ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪای ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص بر تصمیم‏ گیری و کمال‏گرایی صورت گرفته باشد یافت نشد.

 

  1. . Evoidant decision making style ↑

 

  1. Deft ↑

 

  1. Perfectionism ↑

 

  1. Hewitt ↑

 

  1. Burns ↑

 

  1. Andrew Salter ↑

 

  1. Excitation and inhibition ↑

 

  1. Action-oriential ↑

 

  1. Jakubowski ↑

 

  1. Daviss, Eshelman,Makey ↑

 

  1. Behavior rehearsal ↑

 

  1. Minimal Effect Response ↑

 

  1. Escalating ↑

 

  1. Francois et al ↑

 

  1. Thompson et al ↑

 

  1. Comeau & Hiebert ↑

 

  1. Stewart & Lee Weiss ↑

 

  1. Nizbet & Wilson ↑

 

  1. Stouber & Hiwaro ↑

 

  1. Dour & Thurn ↑

 

  1. Flett, Blenkstin& Hewitt ↑

 

  1. Larenti, Bruch & Hans ↑

 

  1. Lee & et al ↑

 

  1. Rilly & et al ↑

 

  1. Masters ↑

 

  1. perfectionism ↑

 

  1. self-oriented perfectionism ↑

 

  1. . Hewitt & Flett ↑

 

  1. other-oriented ↑

 

  1. socially prescribed ↑

 

  1. General Decision Making Style (GDMS) ↑

 

  1. Tehran Multidimensional Perfectionism Scale(TMPS) ↑

 

  1. – Quinn ↑

 

  1. Haris ↑

 

  1. – Shafir ↑

 

  1. – Dominance Structuring ↑

 

  1. – Montgomery ↑

 

  1. – Gordon ↑

 

  1. – Libby ↑

 

  1. – Luft ↑

 

  1. Smith & Maxim ↑

 

  1. Wessly ↑

 

  1. Coopman & Perl ↑

 

  1. – Centralization ↑

 

  1. – Formalization ↑

 

  1. – Confrontation ↑

 

  1. – Decision whether ↑

 

  1. – Decision which ↑

 

  1. – Contingent Decision ↑

 

  1. – Simon ↑

 

  1. – Nicholson ↑

 

  1. – Tactical Decisions ↑

 

  1. – Strategic Decisions ↑

 

  1. – Stenative ↑

 

  1. – Criteria ↑

 

  1. – Goals ↑

 

  1. – Preferences ↑

 

  1. – Strategies ↑

 

  1. Buchanel & ocanel ↑

 

  1. – Petersen ↑

 

  1. – GoodStein ↑

 

  1. – Satisficing ↑

 

  1. – Maximize the Maximums ↑

 

  1. – Maximax ↑

 

  1. – Noncompensatory ↑

 

  1. Cline ↑

 

  1. Hoy & Miskel ↑

 

  1. – Emotion ↑

 

  1. – Predecision Affect ↑

 

  1. – Isen ↑

 

  1. – Estrada ↑

 

  1. – Millers ↑

 

  1. – Schwartz ↑

 

  1. – Cooke ↑

 

  1. – Post decision ↑

 

  1. – Gilovich & Medvec ↑

 

  1. – Kahane man ↑

 

  1. – Hausted Medvec ↑

 

  1. – Perspective Theory ↑

 

  1. Dictionary Merriam – Webster, 1993 ↑

 

  1. Schultz, D. P., and Schultz, S. E ↑

 

  1. Narscissistic perfectionism ↑

 

  1. Patch ↑

 

  1. – Flett ↑

 

  1. – Thompson ↑

 

  1. – Ashby ↑

 

  1. – Rahoted ↑

 

  1. – Martin ↑

 

  1. – Gumnar ↑

 

  1. – Marshall ↑

 

  1. – Charavteristic of Perfectionism ↑

 

  1. – Selective attention ↑

 

  1. – Self – belittlement ↑

 

  1. – Horney ↑

 

  1. – Slaney ↑

 

  1. Cook ↑

 

  1. Functional perfectionism ↑

 

  1. Dysfunctional perfectionism ↑

 

  1. Health perfectionism ↑

 

  1. Unhealth perfectionism ↑

 

  1. Normal perfectionism ↑

 

  1. Neurotic perfectionism ↑

 

  1. Terry-short, Owens, Slade & Dewey ↑

 

  1. Hasse, A.M., & Prapavessis, H ↑

 

  1. Blatt, S.J ↑

 

  1. Stober,J., Otto, K., Pescheck, F., Becher, C., Stoll, O ↑

 

  1. Self- oriented perfectionism ↑

 

  1. Other oriented perfectionism ↑

 

  1. Socially prescribed perfectionism ↑

 

  1. Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C.G ↑

 

  1. Chang, E.C ↑

 

  1. Ablard, K. E., & Parker, W. D ↑

 

  1. Vieth, A. Z., & Trull, T. J ↑

 

  1. Deffenbacher, J., Zwemer, W. Whisman, M.A., Hill, R.W., & Sloan, R ↑

 

  1. Spiellberger, C.D., Gorsuch, R.L., & Lushene, R.E ↑

 

  1. Kawamura, k.y., Hunt, S.L., Frost, R.O., & Dibartolo, P.M ↑

 

  1. در اﻳﻦ پژوهش اﺻﻄﻼﺣﺎت رفتار جراتمندانه، جرات‏ورزی اﺑﺮاز وﺟﻮد و رﻓﺘﺎر ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ صورت مترادف بهﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ↑

 

  1. -Bandora ↑

 

  1. Salter ↑

 

  1. Pavlov ↑

 

  1. Inter Personal ↑

 

  1. Moreno ↑

 

  1. -Theory of transaetional analysis ↑

 

  1. -Self-aware ↑

 

  1. -Life positions ↑

 

  1. -Benea ↑

 

  1. -Townend ↑

 

  1. -I am OK, You are OK ↑

 

  1. -Harris ↑

 

  1. -Seligman ↑

 

  1. -Hallowell ↑

 

  1. -Existential therapy ↑

 

  1. – Strasser, F& Strasser ↑

 

  1. -Attachment theory ↑

 

  1. -Theory of insecure and secure attachments ↑

 

  1. -Bowlb ↑

 

  1. -Masters ↑

 

  1. -Burish ↑

 

  1. -Hollon ↑

 

  1. -Rimm ↑

 

  1. -Assertive commanday ↑

 

  1. -Rathous ↑

 

  1. Deloti ↑

 

  1. Dadji ↑

 

  1. Racus ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:41:00 ق.ظ ]
 

بند چهارم: کارشناسی

 

حضور کارشناسان با دانش ویژه در امور فنی، حقوقی، مالی و سایر زمینه­ ها می ­تواند در وضعیت­های مختلف مفید واقع شود. مرکز کارشناسی بین ­المللی اتاق بازرگانی با ارائه سه نوع خدمت متفاوت «معرفی کارشناسان، انتصاب کارشناسان و اداره جریان کارشناسی» ‌به این نیاز پاسخ می­دهد. انتصاب کارشناسان صالح به ویژه در زمینه بین ­المللی کاری ظریف است. موقعیت ممتاز اتاق در قلب سازمان تجاری بین­­المللی برای ایفای این نقش به آن جایگاه خوبی اعطا ‌کرده‌است. «مرکز» کارشناسان را معرفی و منصوب می­ نماید تا نظرات خود را بر موضوعات گسترده از محاسبات و موضوعات قراردادی گرفته تا ارزیابی تجهیزات صنعتی، ارائه نمایند. دنیای تجارت نیازمند صنعت کارشناسی است و از زمانی که مرکز کارشناسی بین ­المللی اتاق در سال ۱۹۷۶ ایجاد گردید تا کنون توسعه بسیاری پیدا ‌کرده‌است. همین امر لازم نموده تا به صورت دوره­ای قواعد کارشناسی که توسط مرکز اجرا می­ شود بازنگری گردد. قواعد فعلی که از اول ژانویه ۲۰۰۳ لازم­الاجرا شد جایگزین مقررات قبلی ۱۹۹۳ شده و انعطاف و شفافیت بیشتری در فرایند رسیدگی به وجود آورده است. هر یک از خدمات سه گانه مرکز به روشنی مشخص و به صورت نظام­مند توصیف ‌شده‌اند و دو ضمیمه هم در خصوص هزینه­ های آن وجود دارد. کارشناسی اتاق قسمتی از خدمات گسترده ­ای است که به منظور تسهیل روابط تجاری بین ­المللی می­ شود. کارشناسی می ­تواند در زمینه ­های مختلفی از جمله برای رفع بلاتکلیفی و ابهام در فعالیت­های تجاری کمک به حل و فصل دوستانه اختلافات و یا در ارتباط با دعوایی که در داوری طرح شده به کار گرفته شود. خدمات کارشناسی چه به صورت مستقل و چه به عنوان نقش تکمیل کننده سایر روش­های حل اختلاف هر دو ارزشمند است. در مواردی که موضوع از طریق مرجع داوری که ‌بر اساس قواعد داوری اتاق عمل می­ کند به کارشناسی ارجاع شود در مقررات اصلاحی کارشناسی پیش ­بینی شده که از هزینه غیرقابل استرداد برای معرفی کارشناس صرف نظر می­ شود. در خصوص تقاضا نظر کارشناسی، اگر دعوی به موضوعات کیفی و فنی مربوط گردد طرفین ممکن است راضی شوند که دعوی را از طریق نظر یک کارشناس حل و فصل نمایند. در این چنین موردی طرفین باید صریحا موافقت کنند که نظر کارشناس برای آن ها الزام­آور است.

 

بند پنجم: ارزیابی بی­طرفانه Neutral Evaluation

 

ارزیابی بی­طرفانه روشی است که طبق آن طرفین دلایل و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد اختلاف به یک کارشناسی بی­طرف ارائه ‌می‌کنند و کارشناس مذبور دلایل و ادعای طرفین را ارزیابی می­ کند و سپس پیش ­بینی می­ کند که دادگاه چگونه در خصوص مورد اختلاف تصمیم خواهد گرفت. در روشی که ‌می‌توان آن را جز شیوه ارزیابی بی­طرفانه تلقی کرد چنانچه اختلاف دربردارنده موضوعی تخصصی باشد که مستلزم کارشناسی است و آن موضوع علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین باشد. طرفین ممکن است توافق کنند که یک کارشناس بی­طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید که نظر کارشناس برای آن ها الزام­آور باشد. به عنوان مثال چنانچه اختلاف در خصوص ارزش موضوع یا مورد معامله باشد یا اختلاف در خصوص امور داخلی یک مؤسسه‌ تجاری باشد همانند اختلاف مؤسسه‌ با کارکنان آن ‌در مورد حقوق استخدامی یا مطالبات آن ها دخالت کارشناس بی­طرف که در موضوع مورد اختلاف دارای تخصص ‌می‌باشد می ­تواند به اختلاف طرفین پایان دهد. طرفین با حضور نزد کارشناس در خصوص موضوعات ماهوی و حکمی مورد اختلاف دلایل و ادعاهای خود را ارائه کنند. در ارزیابی بی­طرفانه خواسته طرفین آن است که یک نظریه غیرالزام­آور ارائه یا یک ارزیابی از موضوع اختلاف به عمل آید. امر مورد اختلاف ممکن است یک مسئله موضوعی باشد یا یک مسئله حکمی یا مسئله­ای فنی مربوط به رشته­ای خاص. این روش برای تغییر قرارداد یا اصلاح قرارداد نیز مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. [۶۹]

 

الف) اصول و قواعد مشترک ADR

 

هدف اصلی شیوه ­های غیرقضایی حل و فصل اختلاف نیز همچون سیستم دادگاهی و قضایی حل اختلاف پایان دادن به اختلاف طرفین ‌می‌باشد اما «آی. دی. آر» ویژگی­های خاصی دارد که آن را از شیوه رسمی حل اختلاف متمایز می­سازد. بدون توجه به تنوع شیوه ­های جایگزین حل و فصل اختلاف مهمترین قواعد مشترک «آی. دی. آر» را ‌می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 

۱ـ شیوه ­های «آی. دی. آر» اصولا ارادی و اختیاری است. ارجاع اختلاف و نحوه رسیدگی به اختلاف از جمله قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و آیین دادرسی مبتنی بر توافق و اراده طرفین ‌می‌باشد. ممکن است با توافق طرفین، اختلاف بدون توجه به قانون و مطابق با انصاف با حل و فصل شود و به جز داوری نتیجه کار در سایر شیوه ­ها الزام آور نیست مگر با توافق طرفین.

 

۲ـ رسیدگی­های «آی. دی. آر» اصولا تک مرحله­ ای است و جز در موارد خاص آرای صادر شده قطعی ‌می‌باشد.

 

۳ـ شخص یا اشخاص ثالث بی­طرفی که برای حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت ‌می‌کنند اصولا منتخب خود طرفین می­باشند و از طریق راه­کارها و قواعد مختلفی تلاش می­ شود که استقلال و بی­طرفی آن ها حفظ شود.

 

۴ـ روند حل اختلاف در «آی. دی. آر» توأم با مذاکره و گفتگوی طرفین است و حل اختلاف در فضایی دوستانه صورت ‌می‌گیرد.

 

۵ـ طرق جایگزین حل اختلاف به طور غیرعلنی و محرمانه برگزار می­ شود و جز طرفین اختلاف، وکلاء و نمایندگان آن ها اشخاص دیگر حق ورود و دخالت در جریان رسیدگی را ندارند. شخص یا اشخاص ثالث که به عنوان قاضی حل اختلاف اقدام ‌می‌کنند باید قواعد رازداری و محرمانه ماندن را رعایت نمایند.

 

۶ـ رسیدگی به اختلاف در دادگاه تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی­های «آی. دی. آر» متوقف خواهد شد و دادگاه­ها تنها در موارد معدودی همانند صدور دستور موقت و قرار تأمین صلاحیت دارند.

 

ب) مزایای استفاده از ADR

 

رجوع به «آی. دی. آر» فواید متعددی برای طرفین اختلاف دربردارد که فواید مذبور به عنوان مشوق­هایی سبب می­ شود که اشخاص اختلاف خود را خارج از دادگاه­ها و از طریق «آی. دی. آر» حل و فصل نمایند. از جمله مزایای استفاده از «آی. دی. آر» ‌می‌توان موارد زیر را نام برد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-09] [ 05:22:00 ب.ظ ]
 

۲-۲-۵-۷ ارزش مالی برند

 

نرخ بازگشت مالی یک استراتژی نام تجاری یکپارچه، می‌تواند فوق العاده باشد. نامهای تجاری برای سهام‌داران به طرق ذیل ایجاد ارزش می‌کند:

 

  1. انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می‌کند: در محیط بازار جهانی که مصرف کنندگان با محصولاتی مواجه می‌شوند که به لحاظ کلیه جوانب برابر هستند، نام تجاری یک راه میان بر برای فرایند تصمیم گیری آن ها به شمار می‌آیند.

 

  1. بر وفاداری مشتری می افزاید: مشتریان بیشتر نام هایی را انتخاب می‌کنند که می شناسند.

 

  1. ورود به بازارهای جدید را ممکن می‌سازد: بررسی شرکت‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها با نام تجاری قوی در ورود به بازارهای جدید به مراتب موفق تر هستند.

 

  1. افزایش قیمت محصول را ممکن می‌سازد : شرکت‌ها با نام تجاری قوی اغلب قیمتهای بیشتری را برای کالاهای خود درخواست می‌کنند

 

  1. استخدام کارکنان را افزایش می‌دهد: نام تجاری قوی ۲۵ درصد بیشتر از سایر عوامل نظیر حقوق، نوع کار،

 

 1. فرهنگ شرکت، فرصت‌های ترفیع و تشویق مؤثر می‌باشد. این شرکت‌ها بیشتر می‌توانند نخبگان را جذب کنند (باغبان و موسوی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۶ تبلیغات بانک‌ها

 

تبلیغات همواره به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در فعالیت های بازاریابی مطرح بوده و در ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در ذهن مشتریان نقش حیاتی بر عهده دارد. به اعتقاد کراکر، ارتباطات بازاریابی در ایجاد ارزش ویژه برندها بسیار مهم هستند. از این رو ارتباطات مؤثر بازاریابی در ایجاد آگاهی از برند و نیز شکل گیری تصویری مثبت از برند تاثیرات قابل توجهی دارند. هنگامی که مشتریان در معرض تبلیغات گسترده و مستمر یک برند قرار می گیرند، ناخودآگاه حس اعتماد در آن ها شکل می‌گیرد. تبلیغات نه تنها موجب افزایش و تقویت ارزش ویژه برند می‌گردد، بلکه بر عناصر و متغیرهای تشکیل دهنده ارزش ویژه برند نیز تاثیر گذار است ، وجود ارتباط بین کیفیت ادراک شده برند و فعالیت های تبلیغاتی در تحقیقات مختلف به تأیید رسیده است . تحقیقات مذکور نشان داده است که ایجاد ارتباط مناسب بین شرکت و مشتریان و همچنین سرمایه گذاری گسترده در ایجاد بازاریابی رابطه مند به طور قابل توجهی افزایش ارزش ویژه برند را موجب خواهد گردید. در بررسی صورت گرفته از گرور مشخص گردید که از بین متغیرهای مختلف ارزش برند؛ سرمایه گذاری و تمرکز بیشتر بر روی مؤلفه‌ آگاهی از برند و نگرش برند، نتایج مثبت بیشتری را در پی خواهد داشت. افزایش سرمایه گذاری بر ایجاد بازاریابی رابطه مند، نه تنها موجب افزایش ارزش برند خواهد شد، بلکه به طور محسوسی بر فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان نیز تاثیر خواهد داشت . تبلیغات فروش ، رویدادها و ابزار های بازاریابی هستند که برای ترغیب خرید سریع تر و بیشتر طراحی شده اند . بیشتر تحقیقات ‌در مورد پاسخ مشتریان به تبلیغات فروش اثرات آنی بر خریدهای مشتری را نشان می‌دهند . هر چند تحقیقات د رمورد اثرات طولانی مدت تبلیغات تاثیرات منفی بر ارزش ویژه برند دارند که عبارتند از تحریک رفتار متغیر، افزایش قیمت و ار دست رفتن ارزش ویژه برند. (حقیقی کفاش و همکاران،۱۳۹۱)

 

آکردر سال (۱۹۹۶)ثابت کرد که تبلیغات مکرر ارزش برند را در طول زمان کاهش می‌دهد که اثرات منفی بر ارزش ویژه برند در پی خواهد داشت . در حالی که دیگران ثابت کردند که تبلیغات فروش می‌توانند ترجیح برند را کاهش یا افزایش دهند و یا دیگر دانشمندان گواه تجربی اثر طولانی مدت مثبت افزایش قیمت را بر ترغیب خرید و عملکرد برند را ارائه کردند.

 

رشته دیگری از تحقیقات ‌در مورد حساسیت مشتری به معامله است، این ها نشان می‌دهند مصرف کنندگان به تبلیغات فروش پاسخ متفاوتی می‌دهند. هم تحقیقات رفتاری تجربی و هم تحقیق نظر سنجی نشان می‌دهند که گروه مصرف کنندگان در کل به تبلیغات فروش و به خصوص نسبت به اشکال خاص تبلیغات مثل کوپن یا قیمت های پایین روزانه واکنش متفاوتی نشان می‌دهند. تبلیغات همیشه یک عامل معمول ولی مؤثر بر ارزش برند در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این ، ویژگی های ناملموس بودن خدمات سازمان‌ها را به سوی ارتقا جایگاه برند نزد مشتریان سوق داده است، به طوری که تبلیغات عامل حیاتی به سوی موفقیت در هر استراتژی بازاریابی خدماتی در نظر گرفته می‌شوند. تبلیغات یکی از ابزارهای ترفیع است ه به همراه پیشبرد فروش ، روابط عمومی، فروش شخصی ، بازاریابی مستقیم در برقراری ارتباط با مخاطبان هدف به کار گرفته می شود . امروزه سازمان‌های تجاری و شرکت های بازرگانی ، ‌سازمانِ ای غیر انتفاعی ، نهادهای اجتماعی همه برای اعلام موجودیت خود و آگاهی مردم از تبلیغات استفاده می‌کنند. برای تاثیرگذاری تبلیغات ضروری است که در تهیه و پخش پیام های بازرگانی دقت لازم را از جنبه‌های مختلف به خرج داد. فرستندگان پیام باید دقیقات مخاطبینی که می خواهند با آن ها سخن بگویند رابشناسند و بدانند از آن ها انتظار چه پاسخ هایی را دارند. فرستندگان پیام همچنین باید در کدگذاری متبحر باشند و از نحوه کد برداری مخاطبان هدف نیز اطلاع داشته باشند . آن ها باید از ابزارهایی برای ارسال پیام خود استفاده کنند که کاملا مطمئن باشند مخاطبان آن ها را پوشش می‌دهند. همچنین فرستندگان پیام باید کانال های لازم برای دریافت بازخوردها را از پیش فراهم نمایند . در این میان، تیزرهای تبلیغاتی می‌توانند به عنوان ابزاری توانمند به شمار آیند. تبلیغات هنگامی اثر بخش ایت که محدود به بازار هدف و مشتری خاص باشد. ‌بنابرین‏ اولین گام در تبلیغات بانکی ، بررسی و شناسایی مخاطبان هدف از جنبه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. (کشوری و دیگران ،۱۳۹۱)

 

۲-۲-۷ رعایت مسئولیت اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:29:00 ب.ظ ]