« پایان نامه بررسی تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آندانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر استفاده از محلول­پاشی کلرو­ركلسیم بر عمر پس از برداشت كیوی استان گیلان (مطالعه موردی: آستانه اشرفیه) »

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
3
1-2- بیان مسئله
4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
5
1-4- اهداف تحقیق
6
1-5- چارچوب نظری پژوهش
7
1-6- متغییرهای پژوهش
8
1-7- فرضیه های پژوهش
9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- نقشه ادبیات پژوهش
11
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست ؟
11
2-3- نظریه دانشمندان
12
2-4- پیشینه پژوهش
14
2-4-1- ده استراتژی مدیریت زمان
14
2-4-2- مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل
20
2-4-3- برنامه ریزی حمل و نقل عمومی
39
2-4-4- برنامه ریزی ترافیکی و مدلهای مربوط به آن
54
2-4-5- تحلیل هزینه سیستم حمل ونقل
61
2-4-6- مدلسازی­کرایه­حمل­کالا­در­شبکه حمل­و­نقل جاده­های با رویکرد افزایش قیمت سوخت
67
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
2-4-7- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی وسهم آن از حمل ونقل زمینی
68
2-4-8- معضل نوسانات کرایه حمل و نقل
73
2-4-9- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده
76
2-4-10- اقتصاد حمل ونقل
83
2-4-11- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای
88
2-4-12- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا(TDABC) رویکرد در بهایابی
91
2-4-13- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل
93
2-4-14- بیمه های باربری
95
2-4-15- بررسی مولفه های ترافیکی سیستم های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن
100
2-4-16- مدیریت زمان
102
2-4-17- مطالعه روش
105
2-4-18- میزان حمل و نقل انواع محصولات
109
2-4-19- بهسازی های مهندسی ترافیک کم هزینه
109
2-5- چارچوب نظری پژوهش
115
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- پژوهش کمی و استراتژی پژوهش پیمایش
118
3-2- متغییر های پژوهش
118
3-3- سطح تحلیل
119
3-4- مدت مطالعه
119
3-5- چگونگی گردآوری داده ها
119
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
3-6- قلمرو تحقیق
119
3-7- افق زمانی
120
3-8- فرضیه ها
120
3-   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 9- روش نمونه گیری
120
3-10- ابزار آماری و آزمون فرضیه ها
121
3-11- روائی
121
3-12- پایائی
121
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف متغیرها
124
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق وارائه نتایج
124
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- جمع بندی
150
5-2- تفسیر یافته ها
153
5-3- بحث و نتیجه گیری
154
5-4- پیشنهاد بر اساس یافته ها
157
5-5- توصیه های کاربردی
159
5-6-  محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر
159
5-7- محدودیت های در اختیار  پژوهشگر
160
5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی
160
فهرست منابع
161
فهرست اشکال
عنوان
صفحه
شکل 2-1- نقشه ادبیات پژوهش
11
شکل 2-2- ارتباط بخش های مختلف حمل ونقل با یکدیگر
30
شکل 2-3- تقسیم بندی راه های بین شهری
33
شکل2-4- محیط و محدوده سیستم
101
شکل 4-1 مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر
139
شکل 4-2 مقدار آماره T برای هریک از ضرایب
140
 

فهرست نمودار
عنوان
صفحه
نمودار 4-1- سابقه شرکت حمل و نقل
127
نمودار 4-2- تعداد ارسال و دریافت محموله در طول هفته
128
نمودار 4-3- تعداد نیروی انسانی لازم در حمل و نقل
129
نمودار 4-4- میانگین عمر وسائط حمل و نقل
130
نمودار 4-5- میانگین سن رانندگان شرکت های حمل و نقل
131
نمودار 4-6- میزان تجربه رانندگان بر حسب سال
132
نمودار 4-7- تعداد تصادفات شرکت های حمل و نقل در طول سال
133
نمودار 4-8- متوسط تحصیلات رانندگان شرکت های حمل و نقل
134
نمودار 4-9- تعداد رانندگان سیگاری شرکت های حمل و نقل
135
نمودار4-10- مدل ساختاری با ضرایب مسیر
137
 

چکیده:

در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولیدی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل وتورم تابع قیمت سوخت می باشند در وضعیت موجود کرایه بار وابسته به قیمت سوخت, مسافت, نوع جاده و ساعت محاسبه می شود و


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 4 مهر 1398


فرم در حال بارگذاری ...

اسفند 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
جستجو