کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو عنوان

تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی (T,T) و TSH و تغییرات بافت تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا یوسفی

 

استاد مشاور

دکتر آمنه خوشوقتی

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه چکیده 1 مقدمه. 2 فصل اوّل :کلیات 1-1- جایگاه سیستماتیکی گیاه ترخون. 5 1-2- گیاهان دارویی.. 6 1-2-1- موارد مهم در تولید گیاه دارویی.. 8 1-2-2- ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی و معطر. 8 1-2-3- شکل های مصرف گیاهان دارویی.. 9 1-2-4- روش تهیه برخی از اشکال مصرفی داروهای گیاهی.. 9 1-3- خصوصیات گیاهی.. 10 1-4-  پراکندگی ترخون. 11 1-5- تركیبات موجود در گیاه ترخون. 12 1-6- خواص درمانی و کاربردها 13 1-6-1- خواص مفید روغن ‏های فرار ترخون. 15 1-6-1-1- ضد روماتیسم. 15 1-6-1-2- اشتهاآور. 16 1-6-1-3- کمک به بهبود گردش خون. 16 1-6-1-4- کمک به هضم مواد غذایی.. 16 1-6-1-5- بو زدایی.. 17 1-6-1-6- قاعده‏آور. 17 1-6-1-7- محرک.. 17 1-6-1-8- کرم‏زدا 17 1-6-2- نکات مهم در استفاده و نگهداری ترخون. 18 1-7-  اثرات فارماکولوژیکی ترکیبات گیاه ترخون. 18 1-7-1- خواص کومارین های موجود در ترخون. 18 1-7-2- خواص استرول های گیاهی موجود در ترخون. 20 1-7-3- خواص فلانوئیدهای موجود در ترخون. 22 1-8- غده تیروئید. 24 1-8-1- آناتومی و بافت شناسی غده 24 1-8-2- هورمون‌های تیروئید. 25 1-8-3- سنتز و ترشح هورمون‌های متابولیك تیروئید. 26 1-8-3-1- به دام انداختن یدید. 26 1-8-3-2- تشکیل و ترشح تیروگلبولین.. 28 1-8-3-3- هیدرولیز تیروگلبولین.. 29 1-8-3-4- اكسیداسیون یدید. 29 1-8-3-5- یددار شدن تیروزین و تشکیل هورمون تیروئید. 30 1-8-4-  سنتز T₃،T₄. 30 1-8-5- هورمون TRH.. 31 1-8-6- سنتز TSH.. 32 1-8-7- اعمال فیزیولوژیك هورمون‌های تیروئید. 33 1-8-8- اثرات هورمون تیروئید بر مكانیسم‌های اختصاصی بدن. 33 1-8-8-1- تحریك متابولیسم كربوهیدرات.. 33 1-8-8-2- تحریك متابولیسم چربی.. 34 1-8-8-3- تأثیر روی چربی‌های پلاسما و كبد. 34 1-8-8-4- افزایش نیاز به ویتامین‌ها 34 1-8-8-5- افزایش متابولیسم پایه. 34 1-8-8-6- كاهش وزن بدن. 34 1-8-9- اثر هورمون تیروئید بر دستگاه قلب و عروق. 35 1-8-10- افزایش حركات گوارشی.. 35 1-8-11- اثرات تحریكی بر دستگاه اعصاب مركزی.. 35 1-8-12- اثر بر عملكرد عضلات.. 36 1-8-13- لرزش عضلانی.. 36 1-8-14- اثر بر روی خواب.. 36 1-8-15- اثر هورمون تیروئید بر عملكرد جنسی.. 36 1-8-16- اثرات بیولوژیک… 37 1-8-17- بیماری های تیروئید. 37 1-8-17-1- كم كاری تیروئید. 37 1-8-17-2- پركاری تیروئید. 38 1-8-17-3- بیماری خود ایمنی تیروئید. 38 1-8-17-4-گواتر و توده های تیروئید. 38 1-8-17-5- التهاب تیروئید. 39 1-8-18- تیروئید و تشخیص آن. 39   فصل دوممواد و روش کار 2-1- مواد ،وسایل و دستگاههایی که طی انجام  تحقیق مورداستفاده قرار گرفتند. 42 2-1-1- مواد مصرفی و ترکیبات شیمیایی.. 42 2-1-2- وسایل ،لوازم و دستگاههای غیر مصرفی.. 42 2-2- حیوانات مورد استفاده و نحوه نگهداری آنها 44 2-3- گروه بندی حیوانات.. 45 2-4- روش تهیه و تجویز عصاره 47 2-4-1- روش تهیه عصاره برگ گیاه ترخون. 47 2-4- 2- روش تجویز دارو. 48 2-5- روش بیهوش کردن حیوانات وخون گیری.. 49 2-5-1- بیهوش کردن حیوانات.. 49 2-5-2- خون گیری.. 50 2-6- روش تهیه سرم و نگهداری آن. 51 2-7- روش خارج کردن تیروئید و تهیه و آماده سازی مقاطع بافتی.. 51 2-8- آماده سازی نمونه های بافتی تیروئید جهت مطالعات میکروسکوپی.. 51 2-8-1- مرحله تثبیت.. 51 2-8-2- مرحله آبگیری.. 51 2-8-3- مرحله شفاف کردن. 52 2-8-4- مرحله جایگزینی.. 52 2-8-5- مرحله قالب گیری.. 52 2-8-6– برش بافت.. 53 2-8-7- چسبانیدن برش ها بر روی لام. 53 2-8-8- استقرار برش ها بر روی لام. 53 2-8-9- خشک کردن و نگهداری لام ها 53 2-8-10- روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین.. 54 2-8-10-1- آماده کردن رنگ آمیزی برش ها 55 2-8-10-2- زدودن مواد مختلف در برش ها 55 2-8-10-3- آب گیری.. 55 2-8-10-4- شفاف کردن. 56 2-8-11- چسباندن. 56 2-9-  بررسی ها و روش های تجزیه وتحلیل آماری.. 56   فصل سومنتایج 3-1- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر وزن بدن. 59 3-2- تاثیرعصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون TSH.. 62 3-3- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₄. 65 3-4- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلطت پلاسمایی هورمون T₃. 68 3-5- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها 71 3-6- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید. 74 3-7- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید. 80   فصل چهارمبحث و نتیجه گیری 4-1- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر وزن بدن. 85 4-2- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمونTSH.. 88 4-3- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₄. 90 4-4- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₃. 91 4-5- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر ضخامت دیواره فولیکول ها 93 5-6- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید. 94 4-7- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید. 95 پیشنهادات به عنوان دورنمای تحقیقات آینده 96 نتیجه گیری کلی.. 97 منابع. 98   فهرست جداول جدول 3-1- مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های کنترل و شاهد. 59 جدول 3-2- مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های تجربی.. 60 جدول 3-3- مقایسه میانگین غلظت  سرمی هورمون TSHدر گروه های کنترل و شاهد. 62 جدول 3-4- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSHدر گروه های تجربی.. 63 جدول 3-5- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₄در گروه های کنترل و شاهد. 65 جدول 3-6- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₄در گروه های تجربی.. 66 جدول 3-7- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₃در گروه های کنترل و شاهد. 68 جدول 3 -8- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₃در گروه های تجربی.. 69 جدول 3-9- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های کنترل و شاهد. 71 جدول 3-10- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های تجربی.. 72 جدول 3-11- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد74 جدول 3-12- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی.. 77 جدول 3-13- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد  80   فهرست نمودارها نمودار 3-1- نتایج مربوط به میانگین وزن بدن در گروه کنترل و شاهد………………………. 60 نمودار 3-2- نتایج مربوط به میانگین وزن بدن در گروه‌های تجربی…………………………. 61 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید نمودار 3-3- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه کنترل و شاهد…………. 63 نمودار 3-4- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه های تجربی……………. 64 نمودار 3-5- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₄در گروه کنترل و شاهد…………….. 66 نمودار 3-6- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₄در گروه های تجربی………………. 67 نمودار 3-7- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₃در گروه کنترل و شاهد…………….. 69 نمودار 3-8- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₃در گروه های تجربی………………. 70 نمودار 3-9- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه کنترل و شاهد……. 72 نمودار 3-10- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول در گروه های تجربی……….. 73 نمودار 3-11- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد          75 نمودار 3-12- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی 77 نمودار 3-13- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد    81 نمودار 3-14- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی       82   فهرست اشکال شکل1-1- گیاه ترخون. 11 شکل1-2- گل گیاه ترخون. 12 شکل1-3- برگ گیاه ترخون. 14 شکل1-4- ساختار شیمیایی کومارین.. 19 شکل1-5- نمونه ای از فیتواسترول. 21 شکل1-6- ساختار شیمیایی فلاونوئید. 23 شکل1-7- غده تیروئید. 24 شکل1-8- ظاهر میکروسکوپی غده تیروئید. 25 شکل1-9- مکانیسم های سلولی تیروئید در انتقال یدید، تشکیل تیروکسین و تری تیرونین و رهایش تیروکسین و تری یدوتیرونین به داخل خون . 27 شکل1-10- تیروگلبولین.. 28 شکل1-11- سنتز T₃، T₄ 31 شکل2-1- جایگاه نگهداری حیوانات.. 45 شکل2-2- روش وزن کشی حیوانات مورد آزمایش… 45 شکل2-3- روش تجویز دارو. 49 شکل2-4- روش خونگیری از موش… 50 شکل3-1- میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید گروه کنترل، بزرگنمایی ×10. 76 شکل3-2- میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید گروه شاهد، بزرگنمایی ×10. 76 شکل3-3- فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی1، بزرگنمایی ×10. 78 شکل3-4- فتومیکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی2، بزرگنمایی ×10. 79 شکل3-5- فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی3، بزرگنمایی ×10. 79  

چکیده

گیاه ترخون از تیره گل آفتابگردان و دارای ترکیبات بیشمار و تاثیر گذار از جمله فلانوئیدها،  کومارین ها، روتین و فیتواسترول ها می باشد. فلانوئیدها دارای خواص ضد سرطانی، ضد توموری و استروژنی هستند. کومارین ها نیز دارای خاصیت آنتی آندروژن هستند. در این مطالعه اثرات گیاه ترخون بر روی هورمون های تیروئیدی( T₃، T₄) و TSH در موش صحرایی نر بالغ بررسی شده است. برای این منظور تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 230-200 گرم به صورت زیر تقسیم شدند: گروه کنترل: هیچ دارویی دریافت نکردند. گروه شاهد: روزانه 2/0 میلی لیتر آب مقطر به عنوان حلال به صورت خوراکی دریافت کردند. گروههای تجربی که مقدار 50، 100، 200 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن از عصاره ترخون به مدت 30 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. پس از آخرین تجویز از قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و در نمونه های خونی مقدار غلظت سرمی T₃، T₄، TSHبه روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد.(روش سنجش ایمونولوژی رادیواکتیو(RIA) امکان اندازه گیری غلظت بسیار کم هورمون تیروئیدی تری یدو تیرونین (T₄) در حجم کمی از سرم برآورده می سازد سپس از تیروئید مقاطع بافتی تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج با استفاده از تست آماری ANOVA  در سیستم   SPSS بررسی گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که وزن بدن در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل و شاهد در پایان آزمایش کاهش داشته اما این کاهش معنادار نبوده است. نتایج نشان داد که عصاره گیاه ترخون می تواند محرک غده تیروئید باشد و میزان سطح سرمی هورمون تیروئیدی T₄  را افزایش دهد.

مقدمه

همزمان با گسترش استفاده از داروهای ساختگی (سنتتیک) در سالهای گذشته استفاده از گیاهان دارویی تا اندازه زیادی منسوخ شد. ولی به علت ظاهر شدن عوارض نامطلوب جانبی ترکیبات سنتتیک و عدم سازگاری آنها با انسان بار دیگر توجه دانشمندان و محققین به گیاه درمانی و ترکیبات اثر بخش موجود در گیاهان دارویی معطوف گردیده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-06-26] [ 03:26:00 ق.ظ ]
عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران )

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)  

چكیده پایان نامه این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک در متقاضیان طلاق” با طرح فرضیه هایی بر روی 50 زوج عقدکرده و50 زوج دارای زندگی مشترك كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند اجرا شد. روش پژوهش مورد نظر از نوع توصیفی- تحلیلی است. طرح پژوهش مورد نظراز نوع علّی – مقایسه ای پس رویدادی می باشد و از طریق پرسشنامه ، عوامل اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است . دراین پژوهش ابتدا به تجزیه و تحلیل توصیفی پرداخته شده  و سپس برای استنباط و تحلیل داده ها از روش آزمون آماریU مان- ویتنی استفاده گردیده است . طبق یافته های این پژوهش با بررسی عوامل فردی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترك به نظر می رسد ؛ اختلاف سنی زوجین ، میزان تحصیلات زوجین ، مدت زمان عقد ، مدت زمان زندگی مشترک ، نوع شغل ، میزان مهریه ، دخالت دیگران در امور زندگی زوجین ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج ، شیوه  آشنائی زوجین قبل از ازدواج ، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها ، میزان معاشرت قبل از عقد ، میزان نظارت خانواده ها بر روابط طرفین قبل از عقد ، میزان  ملاقات با همسر بعد از عقد ، میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد و وجود آسیب روانی– اجتماعی در فرد با درخواست طلاق رابطه وجود دارد. واژگان كلیدی: طلاق – طلاق نامزدی- طلاق عاطفی- ازدواج چند همسری

  فهرست مطالب عنوان                                                                                                                صفحه   فصل اول : کلیات 1-1 بیان مساله. 2 1-2 -ضرورت و اهمیت پژوهش… 5 1-3هدف پژوهش… 11 1-4 فرضیات پژوهش… 11 1- 5 تعریف متغیرها 12   فصل دوم : پیشینه پژوهش 2-1ازدواج و مسائل آن. 16 2-2 منشأ طبیعی ازدواج. 17 2-3آثار و فواید ازدواج. 19 2-4 ازدواج دراسلام. 21 2-5 اهمیت و جایگاه ازدواج دراسلام. 21 2-6 الگوهای گوناگون ازدواج. 23 2-7الگوهای دیگر ازدواج. 25 2-8 ازدواج درایران. 25 2-9 طلا‌ق نامزدی.. 26 2-10عوامل رخداد در ‌این پدیده اجتماعی.. 27 2-11مراحل طلا‌ق در دوره نامزدی.. 33 2-12طلاق.. 35 2-13طلاق در ادیان. 38 2-14 انواع طلاق در اسلام. 40 2-15فروپاشی نهاد ازدواج در غرب.. 41 2-16الگوهای جدید ازدواج و طلاق در غرب.. 43 2-17دلایل رشد طلاق.. 44 2-18 تاثیرات طلاق بر کودکان. 49 2-19چارچوب نظری تحقیق.. 50 2-20 نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق.. 51 2-21 انواع فونکسیون و پدیده طلاق.. 51 2-22 تحلیل ساخت و پدیده طلاق.. 52 2-23جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق.. 56 2-24نظریه های كلان. 59 2-25 نظریه های خرد. 60 2-26 نظریه های آسیب شناسی یا انحرافات اجتماعی.. 63 2-27علل و زمینه هاى جامعه شناختى طلاق.. 64 2-28 طلاق در جوامع امروزین.. 77 2-29 طلاق در ایران و دیگر کشورها 79 2-30 علل و عوامل طلاق.. 81 2-31 طلاق و سستی روابط اجتماعی.. 82 2-32 مدل تحقیق.. 84   فصل سوم : روش اجرای تحقیق 3-1جامعه و نمونه مورد مطالعه. 86 3-2 روش پژوهش… 87 3-3 روش نمونه گیری.. 87 3-4 ابزار اندازه گیری.. 88 3-5 مراحل و روش اجرای پژوهش… 88 3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 89   فصل چهارم : یافته های پژوهش مقدمه. 91 بخش اول. 92 4-1یافته های توصیفی.. 92 بخش دوم. 139 4-2 یافته های استنباطی.. 139   فصل پنجم : نتیجه گیری 5-1 بررسی فرضیه ها 149 5-2 محدودیت ها 153 5-3 پیشنهادات.. 153 5-4 نتیجه گیری.. 155 منابع و مأخذ. 156 چکیده انگلیسی   فهرست جداول عنوان                                                                                                                صفحه 4-1جدول فراوانی آزمودنی ها 92 4-2جدول فراوانی جنسیت آزمودنی ها 93 4-3 جدول فراوانی سن آزمودنی ها 95 4-4-جدول فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها 97 4-5-جدول فراوانی اختلاف سنی با همسردر آزمودنی ها 99 4-6-جدول فراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها 101 4-7-جدول فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها 103 4-8-جدول فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده 105 4-9-جدول تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده 106 4-10-جدول فراوانی نوع شغل آزمودنی ها 107 4-11-جدول فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها 109 4-12جدول فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها 111 4-13جدول فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها 113 4-14جدول فراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان. 115 4-15جدول فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها 117 4-16جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها 119 4-17جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها 121 4-18جدول فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی.. 123 4-19جدول فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد. 125 4-20جدول فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد. 127 4-21جدول فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد. 129 4-22جدول فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید عقد. 131 4-23جدول فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها 133 4-24جدول فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک.. 135 4-25جدول فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها 137 4-26 جدول آزمون Uمان-ویتنی برای مقایسه دو گروه آزمودنی های ازدواج کرده و عقدکرده متقاضی طلاق.. 139  4-26جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 140  4-27 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 141 4-28 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 142 4-29 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 143 4-30 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 145 4-31 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطی موجود درآزمودنیهای عقد کرده 146   فهرست نمودارها عنوان                                                                                                                صفحه 4-1-نمودار فراوانی آزمودنی ها 92 4-2 نمودار فراوانی جنسیت آزمودنی ها 93 4-3 نمودار فراوانی سن آزمودنی ها 95 4-4-نمودار فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها 97 4-5-نمودار فراوانی اختلاف سنی با همسردرآزمودنی ها 99 4-6نمودارفراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها 101 4-7-نمودار فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها 103 4-8-نمودار فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده 105 4-9-نمودار تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده 106 4-10نمودار فراوانی نوع شغل آزمودنی ها 107 4-11-نمودار فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها 109 4-12نمودار فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها 112 4-13نمودار فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها 113 4-14نمودارفراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان. 115 4-15نمودار فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها 117 4-16نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها 119 4-17نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها 121 4-18نمودار فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی.. 123 4-19نمودار فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد. 125 4-20نمودار فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد. 127 4-21نمودار فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد. 129 4-22نمودار فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد. 131 4-23نمودار فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها 133 4-24نمودار فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک.. 135 4-25نمودار فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها 137       فصل اول كلیات  

1-1 بیان مساله

از مهمترین موضوعات در چرخه تحول انسان ازدواج است که به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری روانی فرد درنظر گرفته می شود  . امروزه با توجه به بافت جمعیتی جوان کشور و درحال گذار بودن جامعه ایران و بروز تحولات متعدد اجتماعی از جمله طلاق به نظر می رسد نگرش به این پدیده ازبعد اجتماعی امری اجتناب ناپذیر باشد . اگرچه تحقیقات زیادی دراین زمینه صورت گرفته است  ولی توجه به پویایی فرایندهای اجتماعی همچون طلاق و پژوهش مجدد دراین زمینه حائز اهمیت است. طلاق موضوعی متصل به ازدواج است با ریشه‌ها وعلت‌های همسو و همسان، نرخ بالای زنان و مردان مطلقه، فرزندان طلاق، از هم پاشیدن بنیان خانواده در آینده می‌تواند حیات جامعه را با مخاطره روبرو ساخته و از این رومی‌طلبد تا توجه بیشتری  به این موضوع  گردد. همچنین نتایج بررسیهایی  كه در سالهای گذشته در خصوص زوجین درخواست كننده طلاق ، صورت پذیرفته بیانگر این است كه بیشتر درخواستهای طلاق در دوران عقد ارائه شده، بنابراین        می توان گفت  بیشتردرخواست های طلاق  درسه سال نخست زندگی مشترك ، رخ می دهد كه این سئوال پیش می آید نبود بلوغ آگاهی زوجین در زمان ازدواج منجر به طلاق می شود؟ اگرچه پرداختن آماریِ صرف به این تراژدی نمی تواند به عنوان یك ملاك مناسب موردتوجه باشد و در این راستا ضرورت توجه همزمان به سیاستگذاری های ملی و فرهنگ سازی قومی را         می طلبد، اما باید از رهگذر آمارهای مستند به اهمیت اجتناب ناپذیر پیشگیریقبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشیم تا با ارائه راهكارهای پیشگیرانه از افزایش روند صعودی منحنی های طلاق در كشور جلوگیری كنیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:25:00 ق.ظ ]
 

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب   عنوان……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه. 2 الف)بیان مسئله. 2 ب)سوالات تحقیق.. 4 پ)فرضیات پژوهش…. 4 ت) پیشینه تحقیق.. 5 ث) روش تحقیق.. 5 ج) اهدف پژوهش…. 5 ح)ساختار تحقیق.. 6 فصل اول: تعاریف و مفاهیم.. 7 1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8 1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8 1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان  11 1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13 1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه. 13 1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14 1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14 1-5 پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15 1-6 عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی.. 20 1-7 پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22 1-8 خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24 1-9 انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای.. 26 1-10 توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان. 32 1-11چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33 1-11-1 تک گویی در برابر گفت و گو. 33 1-11-2 عمومی در مقابل خصوصی.. 34 1-11-3 تماس گیرندگان و دلایل.. 35 1-11-4 فرد گرایی در مقابل جمع گرایی.. 36 1-11-5 حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی.. 37 1-12 مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38 1-13 کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39 1-14 توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر  تماشا می کنند. 40 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 1-15 دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای.. 41 1-16 کاربرد ماهواره تلویزیونی.. 42 1-17 اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای.. 43 1-17-1 منابع تامین برنامه. 43 1-17-2 مرکز انتشار زمینی.. 43 1-17-3 ماهواره ها 43 1-17-4 آنتن های بشقابی.. 44 1-17-5 دستگاه های گیرنده. 44 1-17-6 آنتن بشقابی.. 45 1-17-7 گیرنده ها 46 فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق.. 48 2-1حرمت شرعی ماهواره. 49 2-2-1قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. 51 2-2-2آیین‌نامه اجرایی قانون “‌ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”. 54 2-3-جرم داشتن ماهواره : 58 2-3-1 استفاده ار ماهواره. 58 ‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان. 59 2-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها 61 2-5  دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها 64 2-6 تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره. 74 2-6-1 حکم خرید و فروش ماهواره. 74 2-6-2 بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره. 75 2-6-3 روایت تحف العقول. 82 2-6-4 آلات لهو. 84 2-6-5 خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره. 85 2-7 خرید و فروش ماهواره در فقه. 87 2-7-1 مقتضی صحت بیع ماهواره. 87 2-7-2 بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت… 89 2-8 اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها 95 2-8-1 از پیدایش تا کنون. 95 2-8-2 ماهوارهها و حقوق بین الملل.. 96 2-8-2-1 ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات… 96 2-8-2-2 ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها 97 2-8-3 ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف… 99 2-8-3-1 طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها 99 2-8-3-2 کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای.. 101 2-8-3-3 کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای.. 103 2-8-4 ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد. 104 فصل سوم :آسیب های ماهواره. 108 3-1-ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران. 109 3-2 آسیب‌های ماهواره از منظر آیات و روایات… 113 3-2-1 اهداف ماهواره. 114 3-2-2آسیب‌های ماهواره. 116 3-2-2-1 آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن) 116 3-2-2-2 آسیب های اجتماعی.. 118 3-3آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر  صاحب نظران در این زمینه. 127 3-3-1 بحران گذار در خانواده ایرانی.. 127 3-3-2 به عنوان چشم های شیطانی.. 130 3-3-3  سست شدن بنیان خانواده. 132 3-3-3-1 دختران فراری.. 133 3-3-3-2 بدحجابی وزنان خیابانی.. 133 3-3-3-3 تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی وشکستن حریم های خانواده. 134 3-3-3-4 ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی.. 135 3-3-4 تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر ) 136 3-3-5 ویران كردن بنیان خانواده. 142 3-6 بررسی فقهی و حقوقی.. 143 3-6-1 بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …): 144 3-6-2 بعد فرهنگی.. 144 3-6-3 بعد اجتماعی.. 144 3-6-4 بعد تربیتی.. 145 3-6-5 بعد اقتصادی.. 145 3-7 نتایج حاصل از بررسی فقهی و حقوقی موضوع. 145 3-8 نتیجه گیری و پیشنهادات 149 الف)نتایج.. 149 ب)پیشنهادات… 151 منابع و مآخذ. 155 چکیده انگلیسی.. 160   چکیده : امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است كه نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ایجاد آسیبهای گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است. همـچنان كـه ماهــواره می تواند در هوشیار كردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و… نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی كه برخی از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی كنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افكار عمومی و عملكرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی، ارتقاء سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی معنوی وتقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حركت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامعه برای كاهش اثرات منفی برنامه های ماهواره دارد. واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده  

مقدمه:

الف)بیان مسئله:

با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، 1388 ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و … علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد ، دریابد ، حرف صحیحی است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن یادآوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد ؛ زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل خانواده بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف . در این میان برخی از بخشهای فقه – به جز آفت های عامی که متوجه ی همه ی ابواب و بخشها است – دچار آسیب های خاص خود است .مسائل خانواده یکی از همین بخشهاست هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد ؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد لذا بررسی آسیب های اجتماعی خانواده از نظر فقهی و حقوقی خود از ملزومات جامعه امروز ایران می باشد .

ب)سوالات تحقیق

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟ – آسیب شناسی اجتماعی خانواده از ماهواره در احکام فقهی کنونی چگونه می باشد ؟ – آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقی فعلی چگونه می باشد؟ – راهکارصحیح و مدون اسلامی فیلترینگ برنامه های ماهواره ای در احکام فقهی چگونه می باشد ؟ – راهکارصحیح و مدون جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن در احکام فقهی چگونه می باشد ؟  

پ)فرضیات پژوهش

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان یک ارتباط معنادار وجود دارد . – احکام فقهی کنونی قادر به آسیب شناسی اجتماعی خانواده با توجه به پدیده ماهواره نمی باشد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:23:00 ق.ظ ]
تعریف نظری راهبردهای حل مسئله…………………………………………………………………… تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسئله……………………………………………………………….. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………… متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………. متغیرهای كنترل…………………………………………………………………………………………….. تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسأله (متغیر مستقل)………………………………….. تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)…………………………………………………………….. تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول)……………………………………. تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)…………………………………. تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)………………………………. فصل دوم: پیشینه و زمینه‌های نظری پژوهش مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. الف) مبانی نظری در زمینه موضوع تحقیق…………………………………………………………… تعریف و ویژگیهای مسئله و حل مسئله……………………………………………………………… حل مسئله و انتقال یادگیری…………………………………………………………………………….. رابطه بین تفكر انتقادی و حل مسئله………………………………………………………………….. راهبردهای حل مسئله و فراشناخت……………………………………………………………………. نظریه‌های پیرامون حل مسئله……………………………………………………………………………. حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایان ………………………………………………………………………. حل مسئله از دیدگاه گشتالت…………………………………………………………………………… رویكرد خبرپردازی به حل مسئله………………………………………………………………………. مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چكووكرافورد)……………………………………………. طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله………………………………………………………………….. مبانی نظری در زمینه نگرش…………………………………………………………………………….. تعریف نگرش……………………………………………………………………………………………… برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید ویژگیها و ابعاد نگرش……………………………………………………………………………………. تغییر نگرش…………………………………………………………………………………………………. الگوهای یادگیری تغییر نگرش………………………………………………………………………….. الف) نظریه محرك – پاسخ……………………………………………………………………………… نظریه هاولند………………………………………………………………………………………………… ب) نظریه مشوقها و تعارضها…………………………………………………………………………… الگوهای شناختی تغییر نگرش………………………………………………………………………….. الف) نظریه تعادل…………………………………………………………………………………………. ب) نظریه توافق……………………………………………………………………………………………. ج) نظریه همسازی شناختی……………………………………………………………………………… د) نظریه قضاوت اجتماعی……………………………………………………………………………… الگوهای كاركردی…………………………………………………………………………………………. نگرشها و آموزش و پرورش……………………………………………………………………………. ب) یافته‌های پژوهش در زمینه موضوع تحقیق……………………………………………………… فصل سوم: روش تحقیق روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………… ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………….. شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………. فصل چهارم: تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها 4-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 4-2) آزمون همتاسازی…………………………………………………………………………………… 4-3) تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی………………………………………………………. 4-4) تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی………………………………………….. الف) فرضیه اول…………………………………………………………………………………………… ب) فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………….. فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………. محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………….. پیشنهادات به پژوهشگران……………………………………………………………………………….. فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………… فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………. چکیده: در این پژوهش تأثیر روش آموزش راهبردهای حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی ریاضیات و نگرش نسبت به ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی مدارس شهرستان طارم در سال تحصیلی 82-81 كه نمره ریاضی آنها در نیم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودنی‌های این پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند. به این ترتیب كه از روی فهرست مدارس راهنمایی این شهرستان یك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه این مدرسه فقط دارای دو كلاس راهنمایی بود، دانش‌آموزان این دو كلاس كه نمره ریاضی نیم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پیش‌آزمون مقیاس نگرش سنج نسبت به ریاضی بر روی آنها اجرا گردید. در این میان 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهای حل مسأله بر روی گروه آزمایشی به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پایان یك آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و نیز پس آزمون مقیاس نگرش نسبت به ریاضی بر روی دو گروه اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد كه این روش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی را در قیاس با گروه گواه افزایش داد همچنین نگرش گروه آزمایش را هم نسبت به ریاضیات بهبود بخشید. فصل اول: طرح تحقیق مقدمه یك كشف بزرگ سبب حل شدن یك مسأله بزرگ می‌شود، ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پیچیده نباشد، ولی اگر كنجكاوی وی را برانگیزد و ملكه‌های اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل كند ممكن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اكتشاف شاد شود، چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ذوقی برای كار عقلی و فكری پدید آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقی گذارد (پولیا، 1944، ترجمه آرام، 1377). بنابراین، معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد. اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگی آنان را می‌كشد و مانع رشد و تعامل عقلی آنان می‌شود و باید گفت فرصتی را كه در اختیار داشته به صورت بدی صرف كرده است، ولی اگر كنجكاوی دانش‌آموزان را با مطرح كردن مسائلی متناسب با دانش و شناخت ایشان برانگیزد و در حل مسائل با طرح كردن پرسشهایی راهنما به یاری آنان برخیزد می‌تواند ذوق و شوق و وسیله‌ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد. در مقدمه كتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تألیف هیأت مؤلفان كتب درسی آمده است: درس ریاضی یكی از درسهای مهم و بنیادی است، در این درس دانش‌آموزان روش درست اندیشیدن را در حل مسائل فرا می‌گیرند و با محاسبه‌های عددی مورد نیاز در سایر درسها آشنا شده و كاربردهای ریاضی را در حل مسأله‌های روزمرة زندگی یاد می‌گیرند. دانش‌آموزان عموما به اهمیت ریاضی واقفند و می‌دانند داشتن پایه‌ای خوب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت آنها در سایر درسها كمك می‌كند، اما اغلب نمی‌دانند كه درس ریاضی را چگونه باید آموخت. (ص 4) همچنانكه عنوان شد درس ریاضی به عنوان یك درس پایه و مبنایی برای تعیین رشته‌های تحصیلی دوره متوسط جایگاهی ویژه را در دروس دوره راهنمایی و پس از آن به خود اختصاص داده است و حل مسأله در شمار وظایف اصلی دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترین تكلیف درسی می‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (مایر و همكاران، لوئیس و مایر، 1978) حل مسأله هسته اصلی برنامه درس ریاضی محسوب می‌شود (مایر و همكارن 1986 ترجمه فراهانی، 1376) لذا پژوهش حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های روان‌شناسی تفكر حل مسئله و پیروی از رویكرد تجربی آموزش راهبردهای حل مسأله ریاضی (الگوی پولیا)، تأثیر آن را بر نگرش و پیشرفت تحصیلی ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مورد نظر قرار داده است. بیان مسأله: علی‌رغم اختلاف نظرهایی كه در تعریف نگرش بین روانشناسان مختلف وجود دارد، روی هم رفته تعریف سه عنصری نگرش تعریفی است كه بیشتر روان‌شناسان روی آن اتفاق نظر دارند. عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخصی درباره یك شیء یا یك اندیشه است، عنصر احساسی یا عاطفی آن است كه معمولا نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل، به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای خاص اطلاق می‌شود. (كریمی، 1380) علاقه به درس، دقت، كوشش و پشتكار یاد گیرنده را افزایش می‌دهد و در نتیجه بر یادگیری تأثیر مثبت دارد بنابراین كوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یكی از تدابیر مهم آموزشی معلم به حساب می‌آید و بهترین راه جلوگیری از بی‌میلی و بی‌علاقگی در یادگیرنده و افزایش سطح علاقه و نگرش مثبت او نسبت به یادگیری و فعالیتهای آموزشگاه و فراهم آوردن امكانات كسب توفیق است. (سیف، 1380). در تمام طول تاریخ آموزش و پرورش حل مسأله یكی از هدفهای مهم آموزشی معلمان به شمار می‌آمده است. از بركت پیشرفتهای روان‌شناسی علمی معاصر روز به روز بر اهمیت این موضوع افزوده شده است، روان‌شناسان و نظریه‌پردازان مختلف بر نقش یادگیرنده در ضمن فعالیتهای مختلف یادگیری بویژه فعالیت حل مسأله در كشف و ساخت دانش تأكید فراوان داشته‌اند. جان دیویی، جروم برونر، ژان پیاژه، لئو ویگوتسكی از جمله كسانی هستند كه بر نقش فعالیت یادگیرنده در جریان حل مسأله بر دانش‌ اندوزی تأكید داشته‌اند و نظریه سازندگی یا ساختن‌گرایی یادگیری از ثمرات افكار این اندیشمندان است. بنا به گفته كیلپاتریك (1918 به نقل از آندرز، 1998) یادگیری در آموزشگاه باید هدفمند باشد نه انتزاعی و یادگیری هدفمند از راه واداشتن دانش‌آموزان به انجام پروژه‌های مورد علاقه و انتخاب خودشان بهتر امكان‌پذیر است. (سیف، 1380)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:22:00 ق.ظ ]
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی  
2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین­المللی تجارت  
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها  
1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن  
2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)  
3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو  
4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا  
2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی  
3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی  
بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی
1-2- رویه­ی قضایی مربوط به ماده 3 گات  
2-2- نظم حقوقی  
1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی  
2-2-2- حق بر ضابطه­مندی  
 3-2-2- اقدامات مالی  
1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی  
1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه  
2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه  
2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد  
4-3-2-2- کالاهای مشابه  
5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر  
4-2-2- قوانین غیرمالی  
1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط  
2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»  
3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات  
4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب  
5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد  
5-2-2- بار اثبات  
1-5-2-2- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
2-5-2-2- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات  
3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی  
1-3-2- ماده 4 گات: فیلم­ها  
2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی  
3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی  
4-2- نقد رویه­ی قضایی  
5-2- نتیجه گیری  
بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت  
1-1-3- تفسیر ماده 20  
2-1-3- تفسیر ماده 3  
1-2-1-3- کالاهای مشابه  
2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد  
1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­کند  
2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد  
3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند  
3-3 تفسیر مرجح کدام است؟  
2-3-3 شروط اضافی پیش­بینی شده در ماده 20 گات  
3-3-3 اختصاص بار اثبات  
4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری  
5-3-3 نتیجه­گیری  
 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3  
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات  
2-4-3- در جستجوی زمینه­های شکایت  
3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها  
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20  
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت  
7-4-3 قصد در برابر آثار  
8-4-3 معیار هدف و آثار  
9-4-3 مالیات بر فرایند تولید  
5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته  
1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن  
2-5-3- مشروبات الکی-کره  
3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی  
نتیجه گیری  
منابع  

چکیده: سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید. واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی مقدمه: مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد. رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ی پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود. دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]: …با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….[3] لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند. دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است. اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است. همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود. [1] –  ماده 3 گات:

  • اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
  • کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
  • در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
  • رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
  • هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
  • مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
  • هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
  • الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد.

ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه­های داخلی اعمال­شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.

  • اعضا اذعان می­دارند که کنترل­کننده­های حداکثر قیمت، هر چند که همسو با دیگر مفاد این ماده باشند، می­توانند آثار سوئی بر منافع دولت­های تامین­کننده­ی کالاهای وارداتی داشته باشند. بدین ترتیب، اعضایی که این کنترل­کننده­ها را اعمال می­کنند باید به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف­های متعاهد صادرکننده را در نظر گیرند.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:20:00 ق.ظ ]